logo ČES
 

Aktuality

25. 9. 2017

Zápis ze schůze předsednictva ČES

Zápis ze schůze konané 14. 9. 2017 najdete v rubrice Dokumenty ČES.

25. 8. 2017

Konference Ergonomie 2017 - program a přihláška

Program i přihlášku najdete v rubrice Konference, semináře – Připravované akce.

21. 6. 2017

Aktualizace Připravovaných akcí a fotografie z výjezdního zasedání

V rubrice Konference, semináře – Připravované akce najdete leták konference Ergonomie 2017, na jejíž přípravě spolupracují Česká a Slovenská ergonomická společnost.

V rubrice Konference, semináře – Fotodokumentace a videozáznamy se můžete podívat na 4 fotografie z Výjezdního zasedání ČES, z.s. 16. - 17. 6. 2017.

31. 5. 2017

Aktualizace Připravovaných akcí

V rubrice Konference, semináře – Připravované akce najdete program Výjezdního zasedání ČES, z.s. a novou akci už pro rok 2018.

11. 5. 2017

Školení evaluovaných přednášek projektu, MO 03 Ergonomie, zdraví

Pozvánku na školení evaluovaných přednášek projektu, MO 03 Ergonomie, zdraví, konané v úterý 30. 5. 2017 od 9.00 hod. v Brně 603 00, Václavská 6, Textilní zkušební ústav, s.p. 1. patro, učebna a Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1001 najdete v rubrice Konference, semináře – Připravované akce.

10. 4. 2017

Výjezdní zasedání České ergonomické společnosti

16 . – 17. 6. 2017 se koná výjezdní zasedání České ergonomické společnosti v hotelu Ostrov (http://hotelostrov.cz) v Nymburku.

29. 3. 2017

Členská schůze - fotografie

Několik fotografií ze schůze ČES najdete v rubrice Fotodokumentace a videozáznamy.

21. 3. 2017

Klíčové aktivity ČES 2017 - 2018

Dne 16. 3. 2017 se konala členská schůze ČES, kde byly představeny klíčové aktivity ČES na období 2017 a 2018. Prezentace je uložena v rubrice Zdroje informaci – Prezentace. Dále je v rubrice k dispozici ke stažení stručný dotazník, který si klade za cíl zlepšení činnosti ČES. Vyplněný dotazník, prosím, zašlete na el. adresu soltys.premedis@gmail.com, a to nejpozději do 27. 3. 2017.

6. 3. 2017

Zápis ze schůze předsednictva ČES

Zápis ze schůze konané 14. 2. 2017 najdete v rubrice Dokumenty ČES.

1. 3. 2017

Pozvánka na členskou schůzi ČES

Dne 16. 3. 2017 od 10 do 15 h se bude konat členská schůze ČES. V rubrice Konference, semináře – Připravované akce je k dispozici program. Vaši účast prosím potvrďte do 10. 3. 2017 na el. adresu malme@vubp-praha.cz.

Výsledky voleb do předsednictva ČES

V rubrice O nás - Členství ČES jsou uloženy výsledky voleb do předsednictva ČES.

27. 2. 2017

Přehled vydaných osvědčení s datem platnosti

V rubrice O nás - Členství ČES je uložen aktuální Přehled vydaných osvědčení s rokem platnosti.

Členské příspěvky na r. 2017

V rubrice O nás - Členství ČES jsou uloženy aktuální variabilní symboly členů ČES pro rok 2017. Členské příspěvky na r. 2017 uhraďte co nejdříve, nejpozději do konce května 2017. Informace o platbě najdete ve zmíněné rubrice.

Členové ČES pro rok 2017

V rubrice O nás - Členství ČES je uložen aktuální stav členů ČES pro rok 2017. K dnešnímu datu má společnost 73 členů.

6. 2. 2017

Zajímavé aktivity pro rok 2017

Přehled akcí pro rok 2017 je k dispozici v rubrice Konference, semináře – Připravované akce. Akce jsou průběžně doplňovány.

3. 2. 2017

Účetní zpráva ČES za rok 2016

Účetní zpráva ČES za rok 2016 je k dispozici v rubrice O nás - Dokumenty ČES.

21. 11. 2016

Zápis ze schůze předsednictva ČES

Zápis ze schůze konané 8. 11. 2016 najdete v rubrice Dokumenty ČES.