logo ČES
 

Aktuality

19. 3. 2018

Členové ČES pro rok 2018

V rubrice O nás - Členství ČES je seznam členů ČES pro rok 2018. K dnešnímu datu má společnost 59 členů.

V rubrice O nás - Členství ČES jsou uloženy aktuální variabilní symboly členů ČES pro rok 2018. Členské příspěvky na rok 2018 uhraďte co nejdříve, nejpozději do 30. května 2018.
Informace k platbě:
Pracující členové ČES přispívají 1.000 Kč, senioři (nad 70 let), studenti a čestní členové 500 Kč. Příspěvky se platí do konce května daného roku bankovním převodem (pouze ve výjimečných případech složenkou nebo hotově).
Majitel účtu:   Česká ergonomická společnost, z.s., Jeruzalémská 1283/9, 110 00 Praha 1 - Nové Město
Číslo účtu/kód banky:   6121399/0800
Variabilní symbol:   je uveden v přiloženém seznamu členů ČES, je velmi důležitý pro jednoznačnou identifikaci plátce příspěvku!
Konstantní symbol:   0308

6. 3. 2018

Činnost ČES v roce 2017 a plán pro rok 2018

Prezentaci výsledků a plánů z členské schůze konané 30. 1. 2018 najdete v rubrice Zdroje informací - Prezentace.

23. 1. 2018

Zápis ze zasedání předsednictva ČES

Zápis ze zasedání z 16. 1. 2018 najdete v rubrice O nás - Dokumenty ČES.

2. 1. 2018

"Diskusní kulatý stůl" a členská schůze České ergonomické společnosti, z. s.

proběhne 30. 1. 2018 ve VÚBP, v. v. i., od 10 hodin.

5. 12. 2017

Konference ERGONOMIE 2017 se vydařila

Dobrý den všem,
zdravím Vás v adventním čase ze zasněženého Liberce a věřím, že se máte krásně a radostně. V minulém týdnu jsme společně s kolegy ze SES úspěšně zvládli organizaci konference "ERGONOMIE 2017". Celkově se naší společné akce zúčastnilo kolem 140 účastníků z průmyslových podniků, univerzit, poskytovatelů zdravotních služeb, výrobců ergonomikých strojů či pomůcek atd. Jsem rád, že jsem měl možnost se setkat s celou řadou odborníků i příznivců ergonomie a celý organizační tým moc těší, že s akcí byli spokojeni a máme mnoho pozitivních ohlasů.
V rámci programu konference jsme na základě rozhodnutí předsednictva ČES udělili "Uznání za celoživotní přínos oboru ergonomie" MUDr. Sylvě Gilbertové a Prof. Luboru Chundelovi. Je skvělé, že se oba mohli zúčastnit programu konference a ocenění včetně hodnotných publikací si převzali osobně za velkého aplausu auditoria. Fotografie z celé akce najdete na webu a facebooku SES. Z konference bude samozřejmě k dispozici sborník přednášek a článků, odkaz na stažení vám pošlu až bude k dispozici.
Jsem velmi rád, že se celá akce vydařila a tímto děkuji Ľubovi Dulinovi a všem kolegům z organizačního týmu SES za skvělou spolupráci a organizaci. Rovněž touto cestou děkuji všem hlavním sponzorům (Sundisk, CEIT, Premedis, ProIn atd.) a hlavně všem přednášejícím a účastníkům, kteří vážili cestu do areálu národní kulturní památky v Dolních Vítkovicích.

Přeji Vám všem krásný adventní a zimní čas

Lukáš Šoltys

13. 11. 2017

Zápis ze schůze předsednictva ČES

Zápis ze schůze konané 2. 11. 2017 najdete v rubrice O nás - Dokumenty ČES.

25. 9. 2017

Zápis ze schůze předsednictva ČES

Zápis ze schůze konané 14. 9. 2017 najdete v rubrice O nás - Dokumenty ČES.

25. 8. 2017

Konference Ergonomie 2017 - program a přihláška

Program i přihlášku najdete v rubrice Konference, semináře – Připravované akce.

21. 6. 2017

Aktualizace Připravovaných akcí a fotografie z výjezdního zasedání

V rubrice Konference, semináře – Připravované akce najdete leták konference Ergonomie 2017, na jejíž přípravě spolupracují Česká a Slovenská ergonomická společnost.

V rubrice Konference, semináře – Fotodokumentace a videozáznamy se můžete podívat na 4 fotografie z Výjezdního zasedání ČES, z.s. 16. - 17. 6. 2017.

31. 5. 2017

Aktualizace Připravovaných akcí

V rubrice Konference, semináře – Připravované akce najdete program Výjezdního zasedání ČES, z.s. a novou akci už pro rok 2018.

11. 5. 2017

Školení evaluovaných přednášek projektu, MO 03 Ergonomie, zdraví

Pozvánku na školení evaluovaných přednášek projektu, MO 03 Ergonomie, zdraví, konané v úterý 30. 5. 2017 od 9.00 hod. v Brně 603 00, Václavská 6, Textilní zkušební ústav, s.p. 1. patro, učebna a Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1001 najdete v rubrice Konference, semináře – Připravované akce.

10. 4. 2017

Výjezdní zasedání České ergonomické společnosti

16 . – 17. 6. 2017 se koná výjezdní zasedání České ergonomické společnosti v hotelu Ostrov (http://hotelostrov.cz) v Nymburku.

29. 3. 2017

Členská schůze - fotografie

Několik fotografií ze schůze ČES najdete v rubrice Fotodokumentace a videozáznamy.

21. 3. 2017

Klíčové aktivity ČES 2017 - 2018

Dne 16. 3. 2017 se konala členská schůze ČES, kde byly představeny klíčové aktivity ČES na období 2017 a 2018. Prezentace je uložena v rubrice Zdroje informaci – Prezentace. Dále je v rubrice k dispozici ke stažení stručný dotazník, který si klade za cíl zlepšení činnosti ČES. Vyplněný dotazník, prosím, zašlete na el. adresu soltys.premedis@gmail.com, a to nejpozději do 27. 3. 2017.

6. 3. 2017

Zápis ze schůze předsednictva ČES

Zápis ze schůze konané 14. 2. 2017 najdete v rubrice Dokumenty ČES.

1. 3. 2017

Pozvánka na členskou schůzi ČES

Dne 16. 3. 2017 od 10 do 15 h se bude konat členská schůze ČES. V rubrice Konference, semináře – Připravované akce je k dispozici program. Vaši účast prosím potvrďte do 10. 3. 2017 na el. adresu malme@vubp-praha.cz.

Výsledky voleb do předsednictva ČES

V rubrice O nás - Členství ČES jsou uloženy výsledky voleb do předsednictva ČES.

27. 2. 2017

Přehled vydaných osvědčení s datem platnosti

V rubrice O nás - Členství ČES je uložen aktuální Přehled vydaných osvědčení s rokem platnosti.

Členské příspěvky na r. 2017

V rubrice O nás - Členství ČES jsou uloženy aktuální variabilní symboly členů ČES pro rok 2017. Členské příspěvky na r. 2017 uhraďte co nejdříve, nejpozději do konce května 2017. Informace o platbě najdete ve zmíněné rubrice.

Členové ČES pro rok 2017

V rubrice O nás - Členství ČES je uložen aktuální stav členů ČES pro rok 2017. K dnešnímu datu má společnost 73 členů.

6. 2. 2017

Zajímavé aktivity pro rok 2017

Přehled akcí pro rok 2017 je k dispozici v rubrice Konference, semináře – Připravované akce. Akce jsou průběžně doplňovány.

3. 2. 2017

Účetní zpráva ČES za rok 2016

Účetní zpráva ČES za rok 2016 je k dispozici v rubrice O nás - Dokumenty ČES.