logo ČES
 

Konference, semináře

Připravované akce

2018

30. 1. 2018 "Diskusní kulatý stůl" a členská schůze České ergonomické společnosti, z. s.

Proběhne ve VÚBP, v. v. i., od 10 hodin.

26. - 30. 8. 2018 IEA 2018 - 20th CONGRESS INTERNATIONAL ERGONOMICS ASSOCIATION (Florencie, Itálie)


http://iea2018.org