logo ČES
 

O nás


Česká ergonomická společnost, z. s. (ČES)

Česká ergonomická společnost, z. s., je dobrovolné a nezávislé odborné sdružení fyzických osob, jehož posláním je podporovat rozvoj ergonomie a její uplatnění v praxi. Sdružuje odborníky zabývající se rozvíjením a uplatňováním ergonomie v různých oblastech života a práce, s cílem přispět k humanizaci lidské činnosti a optimalizaci vztahů mezi schopnostmi člověka a podmínkami pro jeho činnost a spolupracuje s jinými organizacemi, které mají podobné zaměření (cíle).

Česká ergonomická společnost, z. s.:

Česká ergonomická společnost, z. s., zapsaná dne 13. 1. 2016 ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 172.