logo ČES
 

O nás

Členství

Základní informace

Česká ergonomická společnost se skládá z členů řádných a členů čestných.

Řádným členem může být osoba, která uplatňuje ergonomii v rámci své pracovní činnosti a splňuje nejméně dva z následujících požadavků:
- odpovídající odborné vzdělání;
- odbornou praxi v ergonomii, minimálně 2 roky;
- odborné publikace nebo jiné prokazatelné výsledky.
Přijetí za člena schvaluje předsednictvo na doporučení dvou členů ČES.
Více informací o podmínkách členství najdete ve Stanovách ČES (PDF; 213 kB).

Předsednictvo ČES

Výsledky voleb do předsednictva ČES

Dne 31. 1. 2017 byly ukončeny volby do předsednictva ČES.

Celkem hlasovalo 45 členů ČES.

Výsledky voleb do předsednictva ČES (PDF; 182 kB)

Členové ČES

Členové ČES (PDF; 42,7 kB)

Členské příspěvky

Pracující členové ČES přispívají 1.000 Kč, senioři (nad 70 let), studenti a čestní členové 500 Kč. Příspěvky se platí do konce května daného roku bankovním převodem (pouze ve výjimečných případech složenkou nebo hotově).

Údaje jsou následující:

Majitel účtu:   Česká ergonomická společnost, z.s., Jeruzalémská 1283/9, 110 00 Praha 1 - Nové Město
Číslo účtu/kód banky:   6121399/0800
Variabilní symbol:   je uveden v přiloženém seznamu členů ČES, je velmi důležitý pro jednoznačnou identifikaci plátce příspěvku!
Konstantní symbol:   0308

Variabilní symboly členů ČES a datum platnosti jejich osvědčení (PDF; 43,8 kB)

Přihláška ke členství

Přihlášku (DOC; 89 kB) si, prosím, stáhněte k vyplnění a po podpisu ji odešlete na adresu:
Česká ergonomická společnost, z.s.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1 - Nové Město

Před podpisem si, prosím, řádně prostudujte Stanovy ČES (PDF; 213 kB).

O přijetí za člena budete vyrozuměni na Vámi uvedeném e-mailu.