logo ČES
 

Zdroje informací

E-materiály

Elektronické materiály z oblasti ergonomie, které jsou ve fulltextu volně ke stažení.

Články

Ergonomie v praxi
Virtuální ergonomie jako jeden z kurzů na Dětské technické univerzitě v Plzni (PDF; 1,2 MB)

Publikace

ČESKÁ ERGONOMIE 2015 - sborník (PDF; 16,4 MB)
Základy aplikované ergonomie (PDF; 4,22 MB)
Ergonomické checklisty a nové metody práce při hodnocení ergonomických rizik (PDF; 4,19 MB)
Pracovní místo a zdraví - Ergonomické uspořádání a vybavení pracovního místa (PDF; 1,32 MB)

Informační materiály

Ergonomie - leták (PDF; 1,8 MB)
Jak si ergonomicky uspořádat pracovní místo u počítače - plakát (PDF; externí odkaz)
Muskuloskeletální poruchy
Plakáty
Plakáty

Filmy

Napo v "Posviťme si na břemena"

Muskuloskeletální poruchy jsou dnes v Evropě nejrozšířenějším zdravotním problémem při práci, který postihuje milióny pracovníků - až 90 procent populace trpí v některém životním období bolestmi zad, horních končetin a poškozením z přetěžování opakovanými pohyby.
"Posviťme si na břemena" podporuje integrovaný přístup managementu firem v oblasti předcházení vzniku muskuloskeletálních poruch a potřebu zohlednění celkové zátěže, která zahrnuje veškerý stres a námahy, faktory pracovního prostředí jako např. pracovní podmínky ve studeném prostředí, tempo práce, přenášení břemen. Tento film představuje Napa hned v několika pracovních situacích a je vhodný pro všechny pracovníky, včetně cizinců a brigádníků. Film obsahuje jedenáct příběhů, které znázorňují typické situace, s nimiž můžeme setkat na pracovištích.

Napo a rizikové chování

Hodnocení rizik je tématem evropské kampaně v letech 2008/9. Rizikové chování vytváří nebezpečí a rizika při práci. Je zdůrazněna potřeba rizika hodnotit a přijmout taková opatření, která činí pracoviště bezpečnějšími a zdravějšími. Tento film znázorňuje nebezpečí a některá obecná rizika na pracovišti a potřebu "zastavit se, přemýšlet a jednat" za účelem snížení počtu pracovních úrazů a výskytu nemocí z povolání. Film lze využít jako osvětovou pomůcku, která seznamuje s hodnocením rizik a pojmy "nebezpečí" a "riziko".

Další filmy o Napovi nebo jednotlivé scény z těchto filmů lze bezplatně použít ke vzdělávacím účelům, v rámci odborné přípravy nebo zvyšování informovanosti bez nutnosti požádat o předchozí souhlas konsorcia Napo. Naleznete je na internetové adrese: http://www.napofilm.net/cs/napos-films.