logo ČES
 

Zdroje informací

Prezentace

Kulatý stůl a členská schůze ČES, 30. 1. 2019, Praha

Hodnocení 2017 a priority 2018 - členská schůze 30. 1. 2018 (PDF; 747 kB)

Výjezdní konference České ergonomické společnosti, 8. - 9. 6. 2018, Seč

Shrnutí klíčových aktivit - výjezdní konference ČES 2018 - 18. 6. 2018 (PDF; 588 kB)

Členská schůze ČES, 30. 1. 2018, Praha

Hodnocení 2017 a priority 2018 - členská schůze 30. 1. 2018 (PDF; 747 kB)

Inteligentní design

Inteligentní design - web, Facebook, Instagram (PDF; 54 kB)

Členská schůze ČES, 16. 3. 2017, Praha

Klíčové aktivity ČES 2017-2018 - Lukáš Šoltys (PDF; 620 kB)
DOTAZNÍK ČES, z. s. - Lukáš Šoltys (DOCX; 15,2 kB)

Seminář ERGONOMIE A STRES, 14. 10. 2015, Praha

Ergonomie a stres - Anna Pilcová (PDF; 9,6 MB)
Zdravotní důsledky stresu - Sylva Gilbertová (PDF; 2,3 MB)
Snížení stresových faktorů při podnikání v zahraničí – aneb jak je důležité znát EEN - Marie Pavlů (PDF; 775 kB)

Seminář ERGONOMIE A STRES, 14. 10. 2014, Praha

Snižování stresu ergonomickým nábytkem a vybavením nejen pracovních interiérů - Helena Prokopová (PDF; 2,3 MB)
Ergonomie, stres a zubní lékař - Zdeňka Šustová, Martin Kapitán, Stanislav Opluštil (PDF; 3,8 MB)
Pracovní stres – jak eliminovat negativní důsledky a jak na prevenci? - David Michalík (PDF; 352 kB)
Snížení stresových faktorů při podnikání v zahraničí – aneb jak je důležité znát EEN - Marie Pavlů (PDF; 2,1 MB)
Nový pohled na ergoscreening pracovišť - Michaela Kovaříková (PDF; 180 kB)

ERGONOMIE 2012 - 5. ergonomická konference, 10. 9. 2012, Brno

Současnost a další vývoj v oblasti BOZP - Libuše Bělohlávková (PDF; 489 kB)
Uplatňovanie ergonómie na Slovensku - Karol Hatiar (PDF; 1,6 MB)
Lidé v systémech - Gabriel Števko (PDF; 438 kB)
Užití ergonomie v Helle autotechnik (PDF; 3,2 MB)
Ergonomické aspekty a výskyt muskuloskeletálních onemocnění zubních lékařů v ČR - Zdeňka Šustová, Lenka Hodačová (PDF; 650 kB)
Ergonomie nemocničního lůžka - Helena Prokopová (PDF; 1 MB)
Nemoci z povolání v ČR v roce 2011 - Pavel Urban, Zdenka Fenclová (PDF; 384 kB)
Užití normativů v prevenci pracovních rizik - Miroslav Král (PDF; 172 kB)
Trendy ve výchově a vzdělávání v zemích EU a v ČR - Lidmila Kleinová (PDF; 116 kB)

Ergonomie okolo nás, 15. 2. 2011, Praha

Ergonomické požadavky na pracovní stoly určené pro práci se zobrazovacími jednotkami – Petr Skřehot (PDF; 1,86 MB)
Dětské domácí pracoviště – Robert Matuschka (PDF; 843 kB)
Integrace ergonomie do výuky na Fakultě bezpečnostního inženýrství – Světla Fišerová (PDF; 500 kB)
Ergonomie v kuchyni – Helena Prokopová (PDF; 6,07 MB)
Pohled na virtuální pracoviště – David Michalík (PDF; 222 kB)
Význam rostlin a barevného řešení interiérových prvků pracoviště – Marcela Rupová, David Michalík (PDF; 2,07 MB)
Inovace v ergonomickém řešení prostředků chránících pracovníky proti pádu z výšky – Jakub Marek (PDF; 1,65 MB)
+ Video 1 (externí odkaz) a Video 2 (externí odkaz)

Ergonomie v současné praxi, 15. 9. 2010, Brno

Standardy lehacích ploch pro VŠ koleje, středoškolské a jiné ubytovny mládeže a studentů - Helena Prokopová (PDF; externí odkaz)
Počítačová pracoviště na Fakultě lesnické a dřevařské MeU v Brně - Vladimír Šedivý (DOC; externí odkaz)
Komunikace jako základ (ne)funkčního pracovního systému - David Michalík (PowerPoint; externí odkaz)
Praktické zkušenosti s testováním vybraných prvků pracovního místa s počítačem - Jakub Marek (PowerPoint; externí odkaz)
Klíčové faktory ovlivňující kvalitu pracovního ovzduší - Marcela Rupová (PowerPoint; externí odkaz)
Aplikace počítačového programu Biofeedback 2000 x-pert v ergonomické praxi - Petr Fiľo (PowerPoint; externí odkaz)
Lidský činitel a jeho význam v průběhu životního cyklu technologického zařízení - Petr Skřehot (PowerPoint; externí odkaz)
Ergonomické parametry manipulační techniky zvyšují bezpečnost a snižují námahu obsluhy - Jan Kohák (PDF; externí odkaz)

Ergonomický seminář, 23. 2. 2010, Praha

Ergonomické řešení pracovního místa pro osoby se zdravotním postižením (PowerPoint; 1,71 MB)
Možnosti prevence vadného držení těla v prostředí základní školy (PowerPoint; 246 kB)
Jaké má být ergonomicky správně čalouněné sedadlo (PowerPoint; 1,18 MB)

Propojení ergonomie s praxí, 26. 2. 2009, Kladno

Seminář "Propojení ergonomie s praxí" (DOC; 396 kB)

Uplatňování poznatků ergonomie v prevenci pracovních rizik, 15. 5. 2008, Brno

Bělohlavková - Cíle a hlavní úkoly v prevenci pracovních rizik v ČR (PDF; 517 kB)
Dušátko - Pracovní úrazovost vázaná na ruční manipulaci - špatné pozadí (PDF; 1,9 MB)
Dušátko - Ruční manipulace - mimořádně nebezpečná činnost (PDF; 960 kB)
Gilbertová - Ergonomické a rehabilitační zásady sedavých zamestnání (PDF; 7 MB)
Hlávková - Ergonomie v prevenci pracovních rizik - nová legislativa (PDF; 175 kB)
Malý - Uplatnění poznatků ergonomie v prevenci pracovních rizik (PDF; 144 kB)
Števko - Uplatnení ergonomie v prevenci pracovních rizik (PDF; 817 kB)
Valečková - Prevence pracovních rizik pri práci se zobrazovacími jednotkami (PDF; 525 kB)

Současné problémy v ergonomii, březen 2008, Praha

3D videoanalysa pomocí infračervené kamery s aktivními markery (PDF; 1,99 MB)
Aktuální stav řešení problematiky ergonomie a spolehlivosti lidského činitele ve VÚBP v.v.i. (PDF; 2,03 MB)
Ergatická racionalizace pracovišť (PDF; 1,75 MB)
Kuchyně funkční, krásná, bezpečná = ergonomická (PDF; 3,08 MB)
Moderní metody v hodnocení ergonomických rizik (PDF; 1,86 MB)