Stabilní a osvědčená značka výzkumu a dalších odborných činností pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Přípravný kurz pro získání odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP

Kurz je určen pro zájemce, kteří chtějí získat potřebné znalosti pro zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP v souladu se zák. č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Účastníci kurzu budou po jeho ukončení připraveni složit zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP v rozsahu zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 592/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Termíny:

  • 16. 1. – 4. 5. 2018

Cena:
12 000 Kč + 21 % DPH (14 520 Kč včetně DPH)

Poznámka k ceně:
V ceně kurzu jsou zahrnuty studijní materiály a odborné publikace.

Místo konání:
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., Jeruzalémská 9, Praha 1

Rozsah:
17 přednášek dle časového plánu, které se konají vždy od 09:00 do 12:30 hod.

Osnova a časový plán jednotlivých přednášek:

  Téma přednášky Termín konání
1. Přehled právních předpisů ve vztahu k BOZP a jejich výklad.
BP ve výškách při stavebních a udržovacích pracích.
16.1.2018
2. Požární ochrana, prevence, represe.
BP u dřevoobráběcích strojů.
18.1.2018
3. Česká a mezinárodní normalizace.
Požadavky na dočasné stavební konstrukce a žebříky.
19.1.2018
4. Ochrana zdraví při práci.
Kategorizace prací.
Práce zakázané těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním matkám a mladistvým.
14.2.2018
5. Výchova a propagace v oblasti BOZP.
Bezpečnostní barvy, bezpečnostní značení.
15.2.2018
6. Bezpečnost při zacházení s chemickými látkami a směsmi. 16.2.2018
7. Bezpečnost práce na staveništích.
Ochranné systémy výrobních strojů.
BP u kovoobráběcích strojů.
Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.
7.3.2018
8. Identifikace a hodnocení rizik.
Model činnosti osoby odborně způsobilé pro úkoly v prevenci rizik a řízení BP.
8.3.2018
9. Manipulace s materiálem – ruční.
Mechanizovaná manipulace s materiálem – skladování.
9.3.2018
10. Druhy a poskytování OOPP. 21.3.2018
11. Pracovní úraz, odškodňování PÚ.
Pojišťovací povinnosti zaměstnavatele.
22.3.2018
12. Inspekce práce, státní odborný dozor nad bezpečností VTZ. 23.3.2018
13. Bezpečnost práce a technických zařízení při provozu, údržbě a opravách vozidel. 9.4.2018
14. Vyhrazená elektrická zařízení. 10.4.2018
15. Nemoci z povolání.
Pracovně-lékařské služby.
2.5.2018
16. Příklady z praxe:
- prověrka bezpečnosti práce včetně zápisu
- vedení dokumentace BOZP
- vyplňování záznamu o pracovním úrazu
3.5.2018
17 Příprava k písemné a ústní části zkoušky. 4.5.2018

Doplňující informace:
Ke zkoušce z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP dle § 9 zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů se musí uchazeč přihlásit a úspěšně ji složit.
Informace ke Zkoušce z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik.

Kontaktní osoba:
Tereza Štanglerová
tel.: 221 015 891
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Provozujeme a spoluvytváříme níže uvedené webové stránky

ADRESA

Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1 - Nové Město

GPS

N 50°5.08457', E 14°25.95365'
50°5'5.074"N, 14°25'57.219"E

KONTAKT

tel.: +420 221 015 811

EMAIL & WEB

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.vubp.cz

Google Plus - Výzkumný Ústav Bezpečnosti Práce FaceBook - vubp.cz