Stabilní a osvědčená značka výzkumu a dalších odborných činností pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Přípravný kurz pro získání odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP

Kurz je určen pro zájemce, kteří chtějí získat potřebné znalosti pro zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP v souladu se zák. č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Účastníci kurzu budou po jeho ukončení připraveni složit zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP v rozsahu zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 592/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Termíny:

  • 19. 9. – 29. 11. 2017 Tento kurz je plně obsazen.

Cena:
12 000 Kč + 21 % DPH (14 520 Kč včetně DPH)

Poznámka k ceně:
V ceně kurzu jsou zahrnuty studijní materiály a odborné publikace.

Místo konání:
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., Jeruzalémská 9, Praha 1

Rozsah:
17 přednášek dle časového plánu, které se konají vždy od 09:00 do 12:30 hod.

Osnova a časový plán jednotlivých přednášek:

  Téma přednášky Termín konání
1. Přehled právních předpisů ve vztahu k BOZP a jejich výklad.
BP ve výškách při stavebních a udržovacích pracích.
19.9.2017
2. Požární ochrana, prevence, represe.
BP u dřevoobráběcích strojů.
20.9.2017
3. Česká a mezinárodní normalizace.
Požadavky na dočasné stavební konstrukce a žebříky.
21.9.2017
4. Ochrana zdraví při práci.
Kategorizace prací.
Práce zakázané těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním matkám a mladistvým.
5.10.2017
5. Výchova a propagace v oblasti BOZP.
Bezpečnostní barvy, bezpečnostní značení.
6.10.2017
6. Bezpečnost při zacházení s chemickými látkami a směsmi.
BP u kovoobráběcích strojů.
18.10.2017
7. Bezpečnost práce na staveništích.
Ochranné systémy výrobních strojů.
Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.
19.10.2017
8. Identifikace a hodnocení rizik.
Model činnosti osoby odborně způsobilé pro úkoly v prevenci rizik a řízení BP.
20.10.2017
9. Manipulace s materiálem – ruční.
Mechanizovaná manipulace s materiálem – skladování.
30.10.2017
10. Druhy a poskytování OOPP. 31.10.2017
11. Pracovní úraz, odškodňování PÚ. Pojišťovací povinnosti zaměstnavatele. 1.11.2017
12. Inspekce práce, státní odborný dozor nad bezpečností VTZ. 3.11.2017
13. Bezpečnost práce a technických zařízení při provozu, údržbě a opravách vozidel. 13.11.2017
14. Vyhrazená elektrická zařízení. 14.11.2017
15. Nemoci z povolání.
Pracovně-lékařské služby.
27.11.2017
16. Příklady z praxe:
- prověrka bezpečnosti práce včetně zápisu
- vedení dokumentace BOZP
- vyplňování záznamu o pracovním úrazu
28.11.2017
17 Příprava k písemné a ústní části zkoušky. 29.11.2017

Doplňující informace:
Ke zkoušce z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP dle § 9 zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů se musí uchazeč přihlásit a úspěšně ji složit.
Informace ke Zkoušce z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik.

Kontaktní osoba:
Bc. Michaela Zemanová
tel.: 221 015 891
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Provozujeme a spoluvytváříme níže uvedené webové stránky

ADRESA

Jeruzalémská 1283/9
116 52 Praha 1 - Nové Město

GPS

N 50°5.08457', E 14°25.95365'
50°5'5.074"N, 14°25'57.219"E

KONTAKT

tel.: +420 221 015 811

EMAIL & WEB

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.vubp.cz

Google Plus - Výzkumný Ústav Bezpečnosti Práce FaceBook - vubp.cz