Stabilní a osvědčená značka výzkumu a dalších odborných činností pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Působnost AO 235

Osobní ochranné prostředky

VÚBP-AO 235 je v současné době notifikován, autorizován a akreditován ke zkouškám a certifikaci osobních ochranných prostředků (OOP) pro ochranu:

 • hlavy,
 • dýchacích orgánů,
 • těla (ochranné oděvy),
 • rukou.

Jako autorizovaná a notifikovaná osoba pro tyto OOP provádí posuzování shody v souladu s požadavky zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 21/2003 Sb., přičemž výsledné certifikáty jsou platné v celé Evropské unii.
Poslední akreditace certifikačního orgánu byla provedena pro potřeby oznámení a činnosti ve smyslu nového nařízení (EU) 2016/425.  

PDF icon Rozhodnutí o autorizaci AO 235

PDF icon Osvědčení o akreditaci zkušební laboratoře ZL 1040

PDF icon Osvědčení o akreditaci certifikačního orgánu COV 3068

PDF icon Seznam akreditovaných zkoušek

 Seznam akreditovaných norem pro certifikaci

Rozšířený seznam norem pro certifikaci v rámci flexibility - aktuálně shodný s akreditovaným seznamem

Blíže viz sekce Osobní ochranné prostředky.

Dočasné stavební konstrukce

VÚBP, v.v.i. prostřednictvím VÚBP-ZL provádí zkoušky dočasných stavebních konstrukcí. Jedná se především o tyto výrobky:

 • fasádní lešení,
 • pojízdná a volně stojící lešení,
 • podpěrná lešení,
 • podpěrné stojky, nosníky a věže,
 • lešeňové spojky,
 • podlahové dílce na lešení,
 • lešeňové kozy,
 • doplňkové součásti lešení,
 • žebříky.

VÚBP, v.v.i. tyto konstrukce rovněž posuzuje a vydává certifikáty potvrzující shodu s požadavky norem.

Blíže viz sekce Dočasné stavební konstrukce.


Naše laboratoř se zabývá mimo jiné měřením retroreflexních vlastností osobních ochranných prostředků i jiných výrobků, např. dopravního značení. Pro bližší informace se obraťte na tel. 224 211 426 nebo e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Pracovníci VÚBP, v.v.i. jsou zapojeni do činnosti technických normalizačních komisí (TNK), které mají na starosti zapracování evropských norem do systému ČSNI. Jedná se o TNK č.3 pro OOP a TNK č. 92 pro lešení. Díky těmto činnostem je zajištěn přímý přístup ke vznikajícím evropský normám, jejichž požadavky jsou aktuálně zařazovány do zkušebních a certifikačních postupů. VÚBP, v.v.i. je Centrem technické normalizace s působností pro OOP a DSK.

VÚBP-AO 235 zajišťuje koordinaci mezi všemi autorizovanými osobami, které působí v České republice v oblasti osobních ochranných prostředků. Má navázány kontakty i na evropské zkušebny a její činnost je kompatibilní s požadavky evropských směrnic pro OOP.

Provozujeme a spoluvytváříme níže uvedené webové stránky

ADRESA

Jeruzalémská 1283/9
116 52 Praha 1 - Nové Město

GPS

N 50°5.08457', E 14°25.95365'
50°5'5.074"N, 14°25'57.219"E

KONTAKT

tel.: +420 221 015 811

EMAIL & WEB

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.vubp.cz

Google Plus - Výzkumný Ústav Bezpečnosti Práce FaceBook - vubp.cz