12 pravidel pro bezpečný fotbal po celý rok

Fotbal bývá častou součástí výuky tělesné výchovy na školách všech stupňů. Důležitou roli zde mají trenéři, učitelé a také rodiče teprve začínajících fotbalistů. I přes veškerou opatrnost při hře se fotbal může stát zdrojem poranění a úrazů. Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., je řešitelem výzkumného úkolu s názvem Bezpečnost práce ve sportu. Součástí odborných sdělení a výstupů projektu bylo i zpracování podcastů, a to na tato témata:

  1. Právní úpravy a judikatura v ČR
  2. Systémová preventivní opatření vedoucí k omezení úrazovosti při fotbalu
  3. Sportovní a úrazová anamnéza u fotbalisty
  4. Techniky cílené redukce stresu a zlepšení spánku jako metoda prevence zranění u fotbalistů
  5. Jak na prevenci úrazů a trvalých následků.

Rádi bychom upozornili zejména na podcast s názvem Systémová preventivní opatření vedoucí k omezení úrazovosti při fotbalu ve kterém paní Aneta, maminka pětiletého syna a začínajícího fotbalisty, hovoří o svých praktických zkušenostech při zajištění bezpečnosti ve fotbalu a ostatním rodičům dává cenné rady. Ve VÚBP věříme, že ani ostatním rodičům, učitelům a fotbalovým trenérům není lhostejné, jakým způsobem je zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví při fotbalových zápasech a trénincích ve školách i v zázemí fotbalového hřiště. Podívat se můžete také na závěrečný video podcast.

Projektový tým se v závěru projektu rozhodl podělit se netradiční formou o vybraná odborná doporučení pro nejmenší začínající fotbalisty a jejich rodiče. Připravil proto edukační plakát a zábavné pexeso (online i v klasické formě ke stažení) se 12 pravidly pro bezpečný fotbal po celý rok. Věříme, že tato zábavná forma může pomoci rodičům k poznání, jaká rizika mohou při fotbalu číhat na jejich nejmenší a kde hledat odborné informace. U edukačního pexesa přejeme malým začínajícím fotbalistům i jejich rodičům hezkou společnou zábavu.