CENA LVA WINTERA V OBLASTI BOZP zná vítěze

Ředitel Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i., PhDr. David Michalík, Ph.D. DBA a vedoucí oddělení inspekce a bezpečnosti práce Ministerstva práce a sociálních věcí Mgr. Bc. Lucie Kyselová předali v pondělí 14. prosince 2020 plakety třem oceněným absolventům vysokých škol za vynikající práce v oblasti BOZP.

Cílem této odborné soutěže je oslovit vysoké školy a jejich studenty, ocenit vynikající absolventské práce a umožnit vítězům stáž ve VÚBP pod dohledem odborníků z oboru BOZP, nanotechnologií, ergonomie, managementu rizik a mnoha dalších. Soutěž vyhlásil Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí.

Již za první republiky se v Československu silně zakořenila tradice péče o bezpečnost a zdraví při práci a sociální politika. Navazujeme na tradici prvorepublikového ministra sociální péče Lva Wintera, který se zasadil o novelu zákona o povinném nemocenském pojištění zaměstnanců, kdy rozšířil okruh pojištěných a byl iniciátorem zákona o osmihodinové pracovní době.

  • V kategorii bakalářské práce zvítězil Bc. Tomáš Pitřík s prací Muskuloskeletální poruchy a možnosti jejich prevence u ručních nástrojů.
  • V kategorii disertační práce zvítězily Mgr. Renáta Kohutová, Ph.D., s prací Optimalizace radiační ochrany zdravotnického personálu na PET/CT pracovištích a Ing. Mgr. Táňa Závodná, Ph.D., s prací Management bezpečnosti nanočástic ohledem na bezpečnost práce.

1. ročník soutěže CENA LVA WINTERA V OBLASTI BOZP naplnil záměr podpořit zájem studentů vysokých škol o problematiku BOZP, s možností dále se rozvíjet a hledat pracovní uplatnění v této oblasti.

Více o soutěži uvádí stránka www.vubp.cz/o-nas/souteze/cena-lva-wintera/.