Cena Lva Wintera v oblasti BOZP

Připomínáme soutěž, kterou vyhlásil Výzkumný ústav bezpečnosti práce pro absolventy vysokých škol v příbuzných oborech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) s názvem CENA LVA WINTERA V OBLASTI BOZP. Cílem této odborné soutěže je oslovit vysoké školy a jejich studenty, ocenit vynikající absolventské práce a umožnit vítězům stáž ve VÚBP pod dohledem odborníků z oboru BOZP, nanotechnologií, ergonomie, managementu rizik a mnoha dalších. Záštitu nad soutěží převzalo Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Termín odevzdání přihlašovacího formuláře spolu s textem práce je posunut na 30. 9. 2020.