Digitální archiv BOZP SAFE a Encyklopedie BOZP

Digitální archiv BOZP SAFE: souhrn výsledků výzkumného úkolu 05-S4-2021-VUBP

Výzkumný ústav bezpečnosti práce v prosinci 2022 dokončil řešení výzkumného úkolu Zefektivnění vyhledávání v digitálním archivu BOZP SAFE a propojení s Encyklopedií BOZP, který si kladl za cíl zkvalitnit a zefektivnit vyhledávací možnosti v digitálním archivu BOZP SAFE tak, aby se k uživateli dostalo co nejvíce relevantních výsledků.

Digitální archiv BOZP SAFE je průběžně budovaným úložištěm monografií, periodik, časopiseckých článků, norem, právních předpisů ČR a EU, výzkumných zpráv, studentských prací a dalších dokumentů soustředěných v specializované knihovně VÚBP.

  • Fultextové vyhledávání je nastaveno jak nad plnými texty dokumentů, tak nad všemi metadaty, která daný dokument popisují.
  • Uživatelé mají k dispozici náhled první stránky dokumentů s možností listování v dokumentu a zobrazí se i obsahově příbuzné dokumenty. 

BOZP SAFE je propojen s online vícejazyčnou Encyklopedií BOZP, která sloužící jako nástroj k lepší orientaci v oboru BOZP a jeho terminologii. Rozsáhlý obsah oboru BOZP je rozčleněn do 8 tematických skupin, tzv. portálů:

Přehled dosažených hlavních výsledků, které vzešly z výzkumu

Zefektivnění vyhledávání v digitálním archivu BOZP SAFE a propojení s Encyklopedií BOZP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© VÚBP, 2022 Tento výsledek byl finančně podpořen z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na léta 2018–2022 a je součástí výzkumného úkolu 05-S4-2021-VUBP Zefektivnění vyhledávání v digitálním archivu BOZP SAFE a propojení s Encyklopedií BOZP, řešeného Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., v letech 2020–2022.