Stabilní a osvědčená značka výzkumu a dalších odborných činností pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Nebezpečné chemické látky a předcházení haváriím s přítomností těchto látek

DISTANČNÍ NADSTAVBOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ - SPECIALISTA BEZPEČNOSTI PRÁCE

DNV zahrnuje 4 tematické celky. Absolvováním všech čtyř tematických celků získá úspěšný frekventant osvědčení "Specialista bezpečnosti práce".

1. 3. - 19. 6. 2018

Kapacita sálu byla naplněna, přihlášky na termín 1.3.-19.6.2018 byly ukončeny.

Cena: 6 000 Kč (+ 21 % DPH)

Na základě zaslané přihlášky Vám bude potvrzeno zařazení do kurzu.
Forma úhrady: Dle doručené přihlášky Vám bude vystavena a zaslána faktura k úhradě kurzu.
Po úspěšném odeslání přihlášky zašlete vyplněný souhlas pro zaslání faktury v elektronické formě na Vámi určenou e-mailovou adresu (doklad stačí zaslat oskenovaný).
Souhlas se zasíláním faktur v elektronické formě

Závaznou přihlášku je možno zrušit nejpozději 14 dnů před zahájením studia.
O zahájení studia Vás vyrozumíme pozvánkou na 1. soustředění.

Bližší informace podá paní Ing. Zdenka Opletalová - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., NIVOS
Jeruzalémská 9
110 00 Praha 1

tel.: 221 015 894

internetová adresa: www.vubp.cz

CÍL STUDIA

Po absolvování tematického celku Nebezpečné chemické látky a předcházení haváriím s přítomností těchto látek bude absolvent:

 • se velmi dobře orientovat v problematice nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, v příslušné legislativě a v novém systému značení výrobků obsahujících nebezpečné chemické látky,
 • mít dostatečné znalosti pro zajištění bezpečného skladování, přepravy a manipulace s nebezpečnými materiály včetně odpadů,
 • schopen vyhodnotit riziko závažné havárie spojené s únikem nebezpečné chemické látky za využití nejmodernějších metod a softwarových nástrojů,
 • schopen odhadnout nehodový scénář, který by se mohl rozvinout v případě úniku nebezpečné chemické látky z technologického nebo přepravního zařízení,
 • schopen na základě používaných, zpracovávaných, vyráběných nebo skladovaných látek a materiálů stanovit základní principy prevence požárů a výbuchů,
 • schopen posoudit vhodnost použití havarijních prostředků v případě požáru, výbuchu a úniku nebezpečné látky do prostředí.

VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY

 • podaná řádně vyplněná přihláška
 • minimálně 3 roky praxe v oblasti BOZP

Vzdělávání je vhodné pro:

 • odborně způsobilé osoby
 • manažery BOZP
 • další osoby zajišťující služby v této oblasti.

ORGANIZACE STUDIA

Na základě podané přihlášky je frekventant vyrozuměn o datu a místě zahájení studia. Tematický celek Nebezpečné chemické látky a předcházení haváriím s přítomností těchto látek je časově rozvržen na 16 týdnů. Forma vzdělávání je kombinovaná: prezenční a distanční (samostudium). V rámci studia jsou zajištěna tři jednodenní pracovní soustředění a jedno soustředění závěrečné za účelem hodnocení studia a předání osvědčení.

MATERIÁLY

Frekventant obdrží:

 • Pokyny ke studiu
 • Studijní materiály
 • Povinnou literaturu
 • Doporučenou literaturu

LEKTOŘI

Pro tematický celek Nebezpečné chemické látky a předcházení haváriím s přítomností těchto látek byl stanoven tým lektorů, kteří budou konzultovat odbornou problematiku, poskytovat odborné informace, hodnotit vědomosti.

VYHODNOCENÍ STUDIA

Dosažené vědomosti a dovednosti budou vyhodnoceny na základě vypracovaných cvičení a závěrečné práce. Úspěšný frekventant obdrží osvědčení o absolvování tematického celku Nebezpečné chemické látky a předcházení haváriím s přítomností těchto látek.

Plán studia

Týden Předmět Poznámka
1 až 4

Nebezpečné chemické látky a směsi – úvod do problematiky

Ing. Zuzana Machátová

 

Přeprava, skladování a využívání nebezpečných chemických látek a materiálů

Ing. Zuzana Machátová

1. soustředění

1. 3. 2018, 9.00 – 13.00 hod.
VÚBP, v. v. i., Jeruzalémská 9, Praha 1

Cvičení 1

5 až 9

Úvod do prevence závažných havárií

Ing. Zuzana Machátová

 

Havárie a nehody spojené s úniky chemických látek

Ing. Zuzana Machátová

2. soustředění

5. 4. 2018, 9.00 – 13.00 hod.
VÚBP, v. v. i., Jeruzalémská 9, Praha 1

Cvičení 2

10 až 15

Předcházení požárům a výbuchům a ochrana před nimi

Roman Pála

3. soustředění

10. 5. 2018, 9.00 – 13.00 hod.
VÚBP, v. v. i., Jeruzalémská 9, Praha 1

Cvičení 3 + Závěrečná práce

16

Vyhodnocení studia

Ing. Zuzana Machátová

4. závěrečné soustředění

19. 6. 2016, 9.00 – 10.00 hod.
VÚBP, v. v. i., Jeruzalémská 9, Praha 1

Provozujeme a spoluvytváříme níže uvedené webové stránky

ADRESA

Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1 - Nové Město

GPS

N 50°5.08457', E 14°25.95365'
50°5'5.074"N, 14°25'57.219"E

KONTAKT

tel.: +420 221 015 811

EMAIL & WEB

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.vubp.cz

FaceBook - vubp.cz  

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookies. Podmínky užití.

  Potvrzuji přijetí cookies:
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk