Zpravodaj 2/2020

Druhé číslo Zpravodaje v roce 2020

Právě vyšlo druhé číslo Zpravodaje Státního úřadu inspekce práce, ve kterém se  mimo jiné dočtete o zřízení Evropského orgánu pro pracovní záležitosti (ELA), odhalíte hrozící rizika při používání kolového rypadla Komatsu PW180–7K k „jeřábové manipulaci“ nebo zjistíte aktuální informace z kontrolní činnosti v oblasti agenturního zaměstnávání či posun v provádění kontrol nelegálního zaměstnávání na oddělení inspekce NLZ v Jihomoravském kraji.