Current projects

Name:Increased protection of employees during excavation work
Project ID:TIMPSV0011
Parent:Inovativní řešení skupiny potřeb v oblasti optimalizace předpisů, postupů a opatření BOZP včetně diseminačních opatření
Project ledaer:Mgr. et Mgr. Josef Senčík
Grant Provider:Technologická agentura České republiky
Co-Principal investigater:
Project leader-external:
Spoluresitelcizi:
Project start:06/2018
Project end:05/2020
Recipient:
Zdroj:
Spoluprijemce:
Description:The aim of the research needs will be to propose an amendment to the relevant legislation to strengthen the protection of employees in connection with the performance of work activities in excavations, while creating methodological support for access to the issue.
Vysledky:Vsouhrn – Souhrnná výzkumná zpráva (dopadová studie) s přílohami k problematice výkonu pracovní činnosti ve výkopech. O – Návrh informační brožury pro vybrané cílové skupiny v dané problematice spolu s návrhem způsobu informování a vedení osvětové kampaně O – Návrhy a doporučení pro změny zákonných norem a souvisejících předpisů v dané problematice.