Evropská normalizace v nanomateriálech

Dne 24. března 2022 proběhlo online jednání orgánu Evropské komise pro standardizaci, CEN/TC 352 Nanotechnologie, kde českou delegaci vedl prof. Pavel Danihelka z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i. – Regionální kancelář Ostrava, který je zároveň členem pracovní skupiny CEN/TC 352 WG 03 – Health, safety and environmental aspects of nanomaterials. Nanomateriály a jejich působení zůstávají v popředí zájmu v tzv. „emerging risks“, tedy nově se objevujících rizicích v BOZP.