Evropská normalizace v nanotechnologiích

Ve dnech 24. a 25. března 2021 proběhlo online jednání orgánu Evropské komise pro standardizaci, CEN/TC 352 Nanotechnologie. Tato komise má čtyři pracovní skupiny, z nichž pro Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., je nejvýznamnější CEN/TC 352 WG 03 – Health, Safety and environmental aspects, avšak práce komise zahrnuje také řadu jiných aspektů jako je např. terminologie nanomateriálů (CEN ISO/TS 80004), dobrovolné značení produktů s nanomateriály (CEN ISO/TS 13830), kvantifikace nanomateriálů uvolňovaných z prášků (CEN ISO/TS 12025)
nebo připravovaná norma o rozhodování při testování toxicity a ekotoxicity nanomateriálů (WI=00352041). Práce této normalizační komise se zúčastňujeme dlouhodobě, prof. Danihelka je člen sekretariátu komise a Dr. Schreiberová připravila již 16 tzv. Liaisons Reportů, v nichž jsou shrnuty vztahy CEN/TC 352 s ostatními normalizačními komisemi.

Tisková zpráva