Evropské fórum pro snižování rizik katastrof

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., se zapojuje do mezinárodních řešení problémů bezpečnosti také jako aktivní člen Národní platformy snižování rizik katastrof, poradního orgánu ministra životního prostředí. Jednou z aktivit vykonávaných Odborným pracovištěm výzkumu a managementu rizik je zapojení do přípravy strategie Evropského fóra pro snižování rizik katastrof (EFDRR) pro období 2021−2030. Ve strategii budou zdůrazněna nejen specifika související s epidemií covid-19 a změnou klimatu, ale také hlubší implementace Rámce ze Sendai, Cílů udržitelného rozvoje (SDG)Pařížské dohody.

V návaznosti na několik online meetingů mezinárodní pracovní skupiny EFDRR je dokončován dokument, který bude schvalován na listopadovém setkání v Portugalsku. Navazujeme tak i na úspěšnou účast na předchozím EFDRR v Římě (2018) a na Globální platformě DRR v Ženevě (2019).

Tisková zpráva