Hodnocení a řízení pracovních rizik u strážníků obecní policie v kontextu přijímaných bezpečnostních opatření

Motto podcastu:

NOVÁ NEBEZPEČÍ VYŽADUJÍ NOVÝ OPATŘENÍ A NOVÉ POSTUPY

První ze série podcastu výzkumného úkolu Hodnocení a řízení pracovních rizik u strážníků obecní policie v kontextu přijímaných bezpečnostních opatření, jehož zadavatelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a řešení se ujal Výzkumný ústav bezpečnosti práce.

Účastníci podcastu:

  • Mgr. Roman Štědrý, člen řešitelského týmu z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce. Expert v oblasti sebeochrany, zvyšování odolnosti organismu, zvládání limitních situací. 20 let praxe u specializovaných útvarů resortu MV ČR. Vystudoval Vysokou školu tělesné výchovy a sportu PALESTRA a Univerzitu Jana Amose Komenského. Dlouholetý instruktor profesní sebeobrany a bojových umění zaměřený na taktické řešení, chování a výcvik limitních situací a zvyšování tělesné odolnosti. Dlouholetý instruktor bojové a instinktivní střelby, střelby pod tlakem. Certifikovaný člen a instruktor osobní ochrany s licencí I.A.P.P.A. (Mezinárodní asociace osobních strážců).
  • Mgr. Kamil Polák, člen řešitelského týmu z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce. Expert v oblasti podpory duševní rovnováhy, zvyšování psychické odolnosti a psychofyzických cvičení. Zakladatel projektu Optima. Odborný konzultant v problematice posilování psychické odolnosti pro bezpečnostní sbory ČR, sportovní reprezentanty ČR, účastníky MS a OH. 20 let praxe u specializovaných útvarů resortu MV ČR. Spoluorganizátor čtyř ročníků mezinárodní konference Zvládání extrémních situací. Vystudoval Fakultu sportovních studií na Masarykově univerzitě v oboru Speciální edukace bezpečnostních složek a Aplikované sportovní edukace bezpečnostních složek, v rámci doktorandského studia Kinantropologie řešil vědecko-výzkumný úkol zaměřený na vliv speciálních autoregulačních cvičení na zvyšování odolnosti. Vysokoškolský pedagog (kognitivní management).

Speciálním hostem podcastu:

  • RNDr. Rudolf Šoltés, CSc., z Žilinské univerzity, který přiblížil situaci strážníků na Slovensku. Zapojením Slovenska do výzkumného úkolu má projekt mezinárodní přesah.

Realizací uvedeného podcastu byl pověřen Dan Tržil, který je současně i moderátorem podcastu.

Před deseti lety na odboru vzdělávání Policejního prezidia ČR stáli pánové Štědrý a Polák u zrodu nového systému výcviku v použití donucovacích prostředků POLICE SECURITY SYSTÉM. Jako první v České republice se odvážili v modelových situacích měřit u příslušníků strach a stres a použít výzkumné metody měření variability srdeční frekvence, napětí kůže, dechové frekvence, teploty těla a aktivity svalů. Policisté pak získali informaci, jak funguje takzvaná adrenalinová pumpa a jak moc strach a úlek může rychle změnit vnitřní prostředí organismu. To má značný vliv na zdárné dokončení zákroku.

Výzkumu předcházela analýza zranění policistů při jejich napadení a následném použití donucovacích prostředků. Bylo zjištěno, že je velké procento případů, kdy byl policista zraněn, a to ho limitovalo zákrok dokončit. Ověřením stávajícího výcvikového systému se systémem inovovaným se podařilo přesvědčit vedení Policie o důležitosti inovace výcvikového systému, která probíhá dodnes. Vždy když má přijít nějaká změna systému, tak se jedná o náročný a dlouhodobý proces. Použité poznatky z vědeckého výzkumu, kde se například použila 3D analýza pohybu a speciální zátěžové testy spojením fyzické a mentální zátěže organismu, se poté promítly do výcviku.

Výcvik obecních policií má svá specifika. Mimo jiné se zaměřujeme na oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Výcvik strážníků obecních policií je velice rozdílný, a to podle toho o jakou obecní policii se jedná. Velká města mají mnohem lepší výcvik, malé obce řeší výcvik velice různorodě. Výcvik je samozřejmě závislý na zapojení samotných strážníků pro podporu vlastního zdraví. Každý strážník si zaslouží mít ty nejlepší možné informace a na to navázané techniky o krizové komunikaci, zvládání stresu a strachu a také s tím související dovednosti přežít na ulici ve zdraví.

V podcastu také zazní i krátký příběh strážníka Městské policie Praha, který byl ve výkonu svého povolání zraněn.

Pokud Vás toto téma zaujalo a chcete se dozvědět více, poslechněte si náš podcast.

Podcast je ke stažení zde.
Podcasty VÚBP: https://www.buzzsprout.com/1514908
RSS Feed:  https://feeds.buzzsprout.com/1514908.rss

©2021 Tento výsledek byl finančně podpořen z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na léta 2018–2022 a je součástí výzkumného úkolu 06-2020-VÚBP Hodnocení a řízení pracovních rizik strážníků obecní policie v kontextu přijímaných bezpečnostních opatření, řešeného Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., v letech 2020–2021.

 


Všechny naše podcasty a aktuality v oblasti BOZP z dílny Výzkumného ústavu bezpečnosti práce najdete v záložce Podcasty.
Děkujeme za sdílení podcastu.