Hodnotící komise vybrala vítězné práce výtvarné soutěže NENIČ SI TĚLO

Téma muskuloskeletálních obtíží a onemocnění není jen výsadou pracovního světa. Týká se nás všech včetně dětí. Ty by se od útlého věku měly učit chápat význam zdraví a potřebu chránit si je zdravým způsobem života a prevencí úrazů a nemocí. S problematikou muskuloskeletálních onemocnění a rizik, která představují pro zdraví dětí i dospělých, se měly možnost seznámit v rámci nejnovější výtvarné soutěže pro školní mládež.

Celostátní výtvarnou soutěž NENIČ SI TĚLO vyhlásil v lednu 2022 Výzkumný ústav bezpečnosti práce jako součást evropské kampaně Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž. Nad soutěží, kterou podporuje Evropská agentura pro BOZP v Bilbau, převzalo záštitu Ministerstvo práce a sociálních věcí. Mladí umělci soutěžili ve věkových kategoriích 6 až 10 let a 11 až 16 let. Pro hodnotící komisi nebylo lehké vybrat z 249 výtvarných prací ty nejlepší a stanovit vítěze. Podařilo se, a nejpovedenější obrázky byly vybrány.

Pro úspěšné autory jsou připraveny hodnotné ceny. Slavnostní předání cen proběhne v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR dne 8. června 2022.

Více informací o soutěži je možné najít na adrese http://skoly.vubp.cz/soutez_nenic-si-telo.php.