I v práce správně sedět, správně stát: praktická příručka pro bezpečnější pracovní prostředí

Brožura poskytuje základní informacenabízí přístupy potřebné k zajištění správné ergonomické pozice během pracovní doby. Materiál má sloužit jako pomůcka zaměstnancům i jejich zaměstnavatelům,  manažerům, pracovníkům BOZP, zkrátka všem, kteří si tento problém uvědomují a chtějí ho adekvátním způsobem řešit.

Při řešení problematiky správného stoje a sedu je čerpáno z poznatků ergonomie. Vzhledem k vývoji v oblasti pracovního trhu se dnes řada povolání, vykonávaných převážně vsedě, váže na formy práce související s prací na počítači v kancelářském prostředí. V obchodě, průmyslu nebo  zemědělství je ale dodnes mnoho pracovních činností svázaných se stojem nebo střídáním pracovních pozic vestoje a vsedě. V posledních letech se hlavní zaměření ergonomie pracovního postoje soustřeďuje nejen  na komfort, ale především na prevenci zraněnímuskuloskeletálních onemocnění.

Obsah brožury

 • Optimální pracovní poloha
  • Pracovní poloha vsedě
  • Pracovní poloha vstoje
 • Pracovní poloha vstoje s oporou
 • Střídání pracovních poloh
 • Jak na výběr optimálního pracovního stolu a sedadla
  • Výběr optimálního pracovního stolu pro běžnou kancelářskou práci
  • Jak vybrat kancelářskou židli
 • Požadavek na výběrová řízení při nákupech pracovních sedadel
 • Výhody a nevýhody stoje a sedu

Kampaň CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA ERGONOMII