Práce cizinců v ČR

Informační zdroje VÚBP #12 – Práce cizinců v České republice

Webová stránka Práce cizinců v České republice je určena cizincům – občanům třetích zemí, kteří mají zájem vykonávat legálně pracovní činnost v České republice, případně pracují v ČR sice nelegálně, ale rádi by svůj status zlegalizovali.  

Nabízejí proto užitečné a praktické odpovědi na otázky týkající se:

  • pobytu cizinců na území ČR,
  • podmínek výkonu legální pracovní činnosti v ČR,
  • výhod legální práce v ČR,
  • vysvětlení, co se rozumí nelegální prací cizinců v ČR,
  • důsledků a rizik spojených s nelegální prací v ČR,
  • práv cizinců v oblasti zdravotní péče a sociálního zabezpečení.

Webová stránka je v jazykových mutacích: čeština, angličtina, rumunština, ukrajinština a vietnamština.

 

Práce cizinců v České republice