Informační zdroje VÚBP #3 – VizuS

Nástroj VizuS zobrazuje sémantické vazby mezi hesly v Encyklopedii BOZP, jejímž cílem je pochopení terminologických a sémantických vazeb a souvislostí a získání přehledu o problematice BOZP. Vizualizace dat umožní pomocí grafických metod pochopit sémantický význam oborové terminologie a poskytne uživatelům možnost pohlížet na jednotlivé odborné termíny v kontextu celého oboru.

VizuS - vizualizace sémantických vazeb v BOZP