Informační zdroje VÚBP #7 – MAPIS

MAPIS – Major Accident Prevention Information System – integrovaný informační systém, který shromažďuje relevantní a komplexní informace o vzniku nežádoucích událostí až závažných havárií. Patří sem celá řada rizik – rizika v pracovním prostředí a rizika, která mají vliv na spolehlivost a chybování lidského činitele.

 

MAPIS - Major Accident Prevention Information System