Inspekce práce obnovena

Inspekce práce v červnu obnovuje v plném rozsahu svou činnost

Státní úřad inspekce práce se po ukončení nouzového stavu a uvolnění opatření souvisejících s pandemií COVID-19 opět vrací k normálnímu provoznímu režimu.

S účinností od 1. června 2020 se vše vrací do normálního režimu fungování. Státní úřad inspekce práce bude svou kontrolní činností opět dohlížet na dodržování pracovněprávních předpisů a bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovištích, ať už na základě obdržených podnětů ke kontrolám či plánu kontrol schváleného Ministerstvem práce a sociálních věcí. Souběžně se rovněž obnoví přestupková řízení se zaměstnavateli, u kterých bylo zjištěno porušení právních předpisů. V prvních týdnech budou také zahajována přestupková řízení s firmami na základě zjištění z kontrol z období před vyhlášením nouzového stavu, následně se bude SÚIP zabývat i podněty z období pandemie COVID-19. Pro velkou část zaměstnanců a zaměstnavatelů budou následující týdny a měsíce velmi náročné a Státní úřad inspekce práce se svou činností bude v maximálně míře starat o to, aby vše spadající pod dohled inspekce práce probíhalo v rámci planých zákonů.