Informační a osvětové materiály k zajištění osvěty a propagace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

V této sekci najdete elektronickou podobu informačních a osvětových letáků a dalších materiálů k zajištění BOZP zpracovaných Ministerstvem práce a sociálních věcí, Státním úřadem inspekce práce a Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i.

Zásady bezpečné práce

Informační a osvětové materiály k BOZP v češtině, ukrajinštině, polštině a angličtině

PDF icon Doporučení k ochraně zaměstnanců a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2

PDF icon BOZPinfo.cz – komplexní informační servis z oblasti BOZP (průvodce internetovým portálem)

PDF icon Bezpečný podnik. Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (leták SÚIP)

PDF icon Safe Enterprise. Occupational Safety and Health Management System (leták SÚIP)

PDF icon Der sichere Betrieb. Systemeingabe der Sicherheit und der Arbeitsschutz (leták SÚIP)

Zájemci o tištěnou verzi materiálů (pouze v černobílém provedení) se mohou obracet na:

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9, 110 00 Praha 1
Mgr. Taťána Králová – tel.: 221 015 891, kralova@vubp-praha.cz nebo osobně

Materiály budou poskytovány bezplatně.

Další distributory uváděných tiskovin budeme postupně zveřejňovat.