Informační a osvětové materiály k zajištění osvěty a propagace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

V této sekci najdete elektronickou podobu informačních a osvětových letáků a dalších materiálů k zajištění BOZP zpracovaných Ministerstvem práce a sociálních věcí, Státním úřadem inspekce práce a Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i.

Zásady bezpečné práce

Informační a osvětové materiály k BOZP v češtině, ukrajinštině, polštině a angličtině

Plakáty kampaně CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA PREVENCI

Mediální kampaň OiRA 2021

PDF icon Psychosociální rizika a pracovní stres u stárnoucích zaměstnanců (infografika)

PDF icon Doporučení k ochraně zaměstnanců a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2

PDF icon BOZPinfo.cz – komplexní informační servis z oblasti BOZP (průvodce internetovým portálem)

PDF icon Bezpečný podnik. Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (leták SÚIP)

PDF icon Safe Enterprise. Occupational Safety and Health Management System (leták SÚIP)

PDF icon Der sichere Betrieb. Systemeingabe der Sicherheit und der Arbeitsschutz (leták SÚIP)