Kurz OZO na úseku požární ochrany

Kurz Osoba odborně způsobilá na úseku požární ochrany

Nabízíme pár posledních volných míst na kurzu pro osoby odborně způsobilé na úseku požární ochrany. Odborně způsobilá osoba je oprávněna k plnění stanovených povinností vyplývajících ze zákona o požární ochraně a je způsobilá i k výkonu činnosti technika a preventisty požární ochrany. Odbornou způsobilost ověřuje na území celé ČR pouze jedna komise (jmenovaná Ministerstvem vnitra). Zkouška proběhne v prostorách hasičské stanice ve Frýdku-Místku. Po úspěšně vykonané zkoušce odevzdá uchazeč o zkoušku kolkovou známku v hodnotě 1 000 Kč předsedovi zkušební komise.

Průběh zkoušky

Studijní materiály, otázky k testu

Administrátorka kurzu: Mgr. Taťána Králová, kralova@vubp.cz, tel.: 221 015 891

Termín: 4. 5. – 23. 6. 2023
On-line přihláška
Přihlášky přijímáme do 4. 5. 2023.

Před zahájením kurzu bude podle aktuální situace rozhodnuto, zda přednášky proběhnou prezenčně, nebo on-line.

Cena: 16 500 Kč + 21 % DPH (19 695 Kč včetně DPH)

Místo konání: Přihlášení účastníci budou informování, zda bude kurz probíhat prezenčně (na adrese Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., Jeruzalémská 1283/9, Praha 1), nebo on-line.

Rozsah: 13 přednášek dle časového harmonogramu + 1 opakování od 9.00 do 16.00 hodin.

Podrobné  informace