Máme vlastní YouTube kanál

Videokanál Výzkumného ústavu bezpečnosti práce a ochrany zdraví, v.v.i. – VÚBP a jeho projektů.