Stabilní a osvědčená značka výzkumu a dalších odborných činností pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Informační a osvětové materiály k BOZP v češtině, ukrajinštině, polštině a angličtině

Česky

PDF icon Pracovní úraz. Co teď?

PDF icon Osobní ochranné pracovní prostředky

PDF icon Nebezpečné chemické látky

PDF icon Praktické provádění vstupního a periodického školení

PDF icon Desatero zaměstnavatele - Základní informace z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

PDF icon Prevence úrazů při pracích ve výškách

PDF icon Vertikální komunikace - správná praxe při práci na žebříku

PDF icon Předcházení pracovním úrazům a mimořádným událostem při provádění bouracích prací

PDF icon Předcházení pracovním úrazům a mimořádným událostem při provádění zemních prací

PDF icon Základní povinnosti zhotovitele při práci na staveništích vyplývající ze zákoníku práce a dalších právních předpisů

PDF icon Základní zásady bezpečného zacházení s chemickými látkami

PDF icon Co dělat při vzniku mimořádné události?

 Ukrajinsky / Ukrainian

PDF icon Pracovní úraz. Co teď? / Робоча травма. Що тепер?

PDF icon Osobní ochranné pracovní prostředky / Oсобисті захисні робочі засоби

PDF icon Nebezpečné chemické látky / Небезпечні хімічні речовини

PDF icon Praktické provádění vstupního a periodického školení / Практичне проводення вступного та періодичного інструктажу

PDF icon Desatero zaměstnavatele - Základní povinnosti zaměstnavatele při nástupu zaměstnance do práce / Десять заповідей роботодавцю. Основні обов,язки роботодавця при виході працівника на роботу

PDF icon Desatero zaměstnavatele - Základní informace z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci / Десять приказань роботодавцю. Основна інформація в області безпеки та охорони здоров,я під час роботи

PDF icon Prevence úrazů při pracích ve výškách / Запобігання травмам під час висотних робіт

PDF icon Vertikální komunikace - správná praxe při práci na žebříku / Вертикальні сполучення – правильна прак

PDF icon Předcházení pracovním úrazům a mimořádným událostem při provádění bouracích prací / Запобігання виробничому травматизму та нещасним випадкам під час робіт знесення та розбирання

PDF icon Předcházení pracovním úrazům a mimořádným událostem při provádění zemních prací / Запобігання виробничому травматизму та нещасним випадкам під час земляних робіт

PDF icon Základní povinnosti zhotovitele při práci na staveništích vyplývající ze zákoníku práce a dalších právních předpisů / Основні обов,язки підрядчика під час роботи на будівництвах що випливають із кодексу законів про працю та послідуючі правові передписи

PDF icon Základní zásady bezpečného zacházení s chemickými látkami / Основні принципи безпеки поводження з хімічними речовинами та хімічними препаратами

PDF icon Co dělat při vzniku mimořádné události? / Що робити при виникненні надзвичайних випадків?

 Polsky / Polish

PDF icon Pracovní úraz. Co teď? / Wypadek przy pracy – co teraz?

PDF icon Osobní ochranné pracovní prostředky / Środki ochrony osobistej

PDF icon Nebezpečné chemické látky / Niebezpieczne substancje chemiczne

PDF icon Praktické provádění vstupního a periodického školení / Praktyczne przeprowadzanie wstępnego i okresowego szkolenia

PDF icon Desatero zaměstnavatele - Základní povinnosti zaměstnavatele při nástupu zaměstnance do práce / Dekalog pracodawcy. Podstawowe obowiązki pracodawcy przy rozpoczęciu stosunku pracy z pracownikiem

PDF icon Desatero zaměstnavatele - Základní informace z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci / Dekalog pracodawcy. Podstawowe informacje z dziedziny bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy

PDF icon Prevence úrazů při pracích ve výškách / Zapobieganie wypadkom przy pracy na wysokości

PDF icon Vertikální komunikace - správná praxe při práci na žebříku / Drogi pionowe –dobra praktyka przy pracy na drabinie

PDF icon Předcházení pracovním úrazům a mimořádným událostem při provádění bouracích prací / Zapobieganie wypadkom przy oraz nieoczekiwanym zdarzeniom przy pracach rozbiórkowych

PDF icon Předcházení pracovním úrazům a mimořádným událostem při provádění zemních prací / Zapobieganie wypadkom przy pracy i nieoczekiwanym zdarzeniom przy prowadzeniu robót ziemnych

PDF icon Základní povinnosti zhotovitele při práci na staveništích vyplývající ze zákoníku práce a dalších právních předpisů / Podstawowe obowiązki wykonawcy przy pracach na budowach wynikające z Kodeksu Pracy i innych przepisów prawnych

PDF icon Základní zásady bezpečného zacházení s chemickými látkami / Podstawowe zasady bezpiecznego zachowania z chemicznymi materiałami i preparatami chemicznymi

PDF icon Co dělat při vzniku mimořádné události? / Co należy zrobić w przypadku nagłego wypadku?

 Anglicky / English

PDF icon Pracovní úraz. Co teď? / Occupational accident. What is the next step?

PDF icon Osobní ochranné pracovní prostředky / Personal protective equipment

PDF icon Nebezpečné chemické látky / Hazardous chemical substances

PDF icon Praktické provádění vstupního a periodického školení / Practical application of initial and periodic training

PDF icon Desatero zaměstnavatele - Základní povinnosti zaměstnavatele při nástupu zaměstnance do práce / The employer's top ten. Basic duties of an employer on the commencement of an employee´s work

PDF icon Desatero zaměstnavatele - Základní informace z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci / The employer's health and safety top ten. Basic information on occupational safety and health protection at work

PDF icon Prevence úrazů při pracích ve výškách / Accident prevention during work at heights

PDF icon Vertikální komunikace - správná praxe při práci na žebříku / Vertical communication – best practices for work on a ladder

PDF icon Předcházení pracovním úrazům a mimořádným událostem při provádění bouracích prací / Prevention of occupational injuries and extraordinary events during demolition work

PDF icon Předcházení pracovním úrazům a mimořádným událostem při provádění zemních prací / Prevention of Work Related Accidents and Emergencies during Earthwork

PDF icon Základní povinnosti zhotovitele při práci na staveništích vyplývající ze zákoníku práce a dalších právních předpisů / Fundamental duties of a contractor in the course of work on site arising from the Labour Code and other legal regulations

PDF icon Základní zásady bezpečného zacházení s chemickými látkami / Basic principles for the handling of chemical agents and chemical preparations

PDF icon Co dělat při vzniku mimořádné události? / What to do in an emergency?

Provozujeme a spoluvytváříme níže uvedené webové stránky

ADRESA

Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1 - Nové Město

GPS

N 50°5.08457', E 14°25.95365'
50°5'5.074"N, 14°25'57.219"E

KONTAKT

tel.: +420 221 015 844

EMAIL & WEB

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.vubp.cz


FaceBook - vubp.cz
LinkedIn - VUBP/OSRI Instagram - vubp.cz

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookies. Podmínky užití.

  Potvrzuji přijetí cookies:
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk