Měření nanočástic v divadle ABC

Měření nanočástic v Divadle ABC

Tým odborníků z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce dne 9. 12. 2022 uskutečnil v prostorách Divadla ABC devět měření nanočástic po cca 15 minutách. Výsledná změřená koncentrace nanočástic v cm3 je uvedena pro každé měření v grafické formě, a to též i pro střední průměr částic.
První část měření v zázemí divadla (A–F) se uskutečnila za přítomnosti jen základního personálu (5–8 osob), druhá část měření (G–CH) probíhala již za přítomnosti souboru herců na generální zkoušce (cca 20 osob), a to hry Tango Operita María de Buenos Aires.

Divadelní klub

Koncentrace nanočástic v přítomnosti pěti osob v klubu byla stabilní cca 17 000 #·cm-3, totéž platí i u středního průměru částic (cca 56 nm).

Jeviště s chodbou

Průběh koncentrace je stabilní s výkyvy k hodnotám 20 000 #·cm-3, které bylo způsobeno třepáním černých závěsů v boku jeviště. Při tomto nárůstu došlo k poklesu průměru částic cca o 5 nm.

Jeviště – lávka

Na tomto místě se změřilo maximum koncentrace 45 000 #·cm-3 má zatím nejnižší průměr částic.

Malá scéna

Stabilní hodnota koncentrace, ale pulzační charakter hodnot průměru částic, i když rozptyl činil méně než 4 nm. V době měření byly instalovány stoly a židle.

Orchestřiště

V tomto prostoru má koncentrace i průměr částic pulzní charakter, i když v malém rozptylu.

Archiv

Stabilní koncentrace, při otevření okna nárůst o 2 000 #·cm-3 a pokles průměru částic cca o 5 nm.

Jeviště s chodbou, tanečníci

Pulzní průběh jak koncentrace, tak středního průměru. Na jevišti se tanečníci rozcvičovali.

Jeviště – lávka, tanečníci

Maximálně naměřená hodnota měřeného zázemí, a to až 120 00 #·cm-3, velikost částic převážně v rozmezí 50–60 nm. V průběhu měření tanečníci tančili.

Trasa klub – pracovna ředitele, pracovny osvětlovače a zvukaře

Pokles koncentrace nanočástic po opuštění divadelního klubu, následně stabilní koncentrace v rozmezí 10 000–12 000 #·cm-3.