Mezinárodní spolupráce v oblasti problematiky whistleblowingu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce se na podzim 2021 zapojil do mezinárodní spolupráce s norskou Obchodní akademií (BI Norwegian Business School) a to v oblasti problematiky whistleblowingu. Výzkumní pracovníci z BI přispívají k výzkumu na špičkové mezinárodní úrovni.

Projekt s názvem Global Whistleblowing Bibliography má za cíl spojit vědce a akademiky z různých jazykových a kulturních oblastí, kteří se budou podílet na vzniku komentované bibliografie na téma whistleblowing. Komentovaná bibliografie bude dostupná v anglickém jazyce, což umožní jak odborné, tak i laické veřejnosti při využívání a dohledávání mezinárodních zdrojů na toto velmi aktuální téma. Projekt je součástí iniciativy Enhancing Responsible Management, Inclusion and the Democratization of the Workspace through a snaží se reagovat na cíle udržitelného rozvoje OSN.