Infografiky

Naše infografika tepelného stresu v zahraničí

Zaměstnanci, kteří jsou vystaveni extrémnímu horku nebo pracují v horkém prostředí, mohou být ohroženi tzv. tepelným stresem. Ten může vést k vážným onemocněním i úrazům. Nejběžnějšími příklady jsou: úpal, vyčerpání či křeče z horka. To následně způsobuje ztrátu soustředění a fyzické výkonnosti. Studie také zjistily souvislosti mezi rostoucími teplotami a řadou problémů s duševním zdravím, včetně duševní únavy, agresivity a ještě vyššího počtu sebevražd. V rámci, již ukončeného výzkumného úkolu s názvem V05-S4 Bezpečnost práce v kontextu klimatických změn vznikly tři infografiky, které se právě na prevenci rizik tepelného stresu zaměřují.

Infografiky s názvem Hlavní zásady, jak se chránit před tepelným stresem, Chraň se před riziky tepelného stresuCo říká barva moči o tvém zdraví? slouží také podnikům v Austrálii. Například australská konstrukční společnost SIMPEC, která se zaměřuje na těžký průmysl v náročných podmínkách horkého australského podnebí, naše infografiky začlenila do svého programu ochrany zaměstnanců. Ten krom infografik například zahrnuje povinné zjišťování dostatečné hydratace zaměstnanců pomocí čidel, a to z moči každého zaměstnance. Tato informace se následně přenese do telefonu zaměstnance, ale i nadřízeného, který má tak možnost zhodnotit možná rizika. Společnost tento nástroj využívá dobrovolně. Ví, že to za to stojí.

Na fotografii HSEQ Manažer společnosti SIMPEC, Luke Johnson, MSc.

Infografiky v anglické verzi

The main principles of how to protect yourself from heat stress 

Protect yourself from the risks of heat stress 

What does the colour of your urine say about your health? 

 

Na ukončený výzkumný úkol V05-S4 Bezpečnost práce v kontextu klimatických změn částečně naváže výzkumný úkol 01-S4-2022-VUBP BOZP v transformující se společnosti, kde budou rovněž výstupem infografiky zaměřené na aktuální problémy pracovního prostředí.