Nástroj OiRA truhlář – obrábění dřeva

Nástroj je určen pro vyhledávání hodnocení rizik truhlářů. Zaměří se na kontrolu plnění základních povinností v BOZP a PO,  vyžadovaných právními předpisy České republiky pro truhlářské práce a obsluhu dřevoobráběcích strojů.

 

Plakát ke stažení zde.

Nástroj OiRA

Obecné zhodnocení je základní nástroj, na který navazují další oborově a profesně zaměřené nástroje a je určen především pro malé podniky (s méně než 50 zaměstnanci) a mikropodniky (do 10 zaměstnanců). Lze jej ale použít pro další podnikající subjekty.

 

Mediální kampaň OiRA