BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI VE VIRTUÁLNÍ REALITĚ

www.vrsafe.cz

21. století se neodmyslitelně nese v duchu digitalizace a optimalizace pracovních procesů. V tomto odvětví se před několika lety objevila naprosto zásadní inovace, která splňuje i ty nejpřísnější požadavky zaměstnavatelů – virtuální realita (VR). Technologie, která nám umožňuje simulovat libovolnou situaci, a to bez jakýchkoliv bezpečnostních či finančních rizik. Díky technologii VR jsme schopni připravit zaměstnance na nejrůznější situace. Ať jsou to krizové situace, které nelze nijak simulovat, dokud se reálně nestanou, nebo příprava zaměstnanců na jakékoliv rizikové úkony či důsledné vytvoření správných návyků, které mohou vést ke snížení rizik v ostrém provozu. Využití VR ve školení zaměstnanců přináší nespočet výhod, které staví tuto technologii na první příčku způsobů, kterými lze školení provádět.

Cílem mediální kampaně BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI VE VIRTUÁLNÍ REALITĚ je zvýšit a zefektivnit odborné vzdělávání v oblasti BOZP u pracovníků zaměstnaných ve zdravotnických, sociálních a podobných službách prostřednictvím virtuální reality.

Ukázka videí

OOPP ve zdravotnictví – covid-19

Manipulace s ostrými předměty

Poranění ostrými předměty

Plakáty

VIRTUÁLNÍ REALITA A JEJÍ VYUŽITÍ PRO ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ

SAFETY AND HEALTH AT WORK IN VIRTUAL REALITY

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI VE VIRTUÁLNÍ REALITĚ Osobní ochranné pracovní prostředky ve zdravotnictví – covid-19

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI VE VIRTUÁLNÍ REALITĚ Nácvik správného používání OOPP při ochraně proti onemocnění covid-19

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI VE VIRTUÁLNÍ REALITĚ Nácvik bezpečné manipulace s ostrými předměty

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI VE VIRTUÁLNÍ REALITĚ Nácvik správného zacházení s ostrými předměty

BOZP VE VIRTUÁLNÍ REALITĚ

Formulář

Zaujalo Vás využití virtuální reality (VR) ke školení zaměstnanců? Chcete vyzkoušet nebo používat scénáře ve VR pro své zaměstnance? Vyplňte prosím formulář Zájem o scénáře ve virtuální realitě.

Články

Setkání ministrů Mariana Jurečky, Petra Hladíka a Marka Výborného ve výstavním stánku na agrosalonu Země živitelka na téma školení BOZP ve VR

Prezentace výsledků výzkumného úkolu 11-S4-2021-VÚBP na mezinárodní konferenci WOS 2022

Ochrana proti poranění ostrým předmětem

Ochrana proti covid-19 ve virtuální realitě

Možnosti využití virtuální reality při ověření návrhu pracoviště

Možnosti využití virtuální reality ve vztahu k bezpečnosti práce

Na co si dát pozor při nasazení virtuální reality

Jaké benefity může vaší společnosti přinést virtuální realita?

Virtuální realita jako nástroj pro školení a trénink

Fakta/mýty o využití virtuální a rozšířené reality v praxi