Mediální kampaň OiRA 2021–2022

Tisková zpráva PDF icon OiRA – 12 nástrojů na podporu hodnocení rizik pro mikropodniky a malé podniky v českém jazyce

Co je OiRA?

Online Interactive Risk Assessment (dále jen „OiRA“ ) je volně dostupná, bezplatná online aplikace pro vyhledávání a hodnocení rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“). Je vytvořena a provozována Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci – EU OSHA. V České republice garantuje vývoj a aktualizaci jednotlivých nástrojů OiRA Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky a Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.

plakát kampaně

souhrnný leták

vizitka

záložka

roll-up

 

nástroje OiRA plakáty k nástrojům popis nástroje
COVID-19 Plakát – Covid-19 COVID-19 – Nástroj se věnuje obecné připravenosti a schopnosti reagovat a komunikovat při ohrožení onemocněním covid-19. Důležité je sledovat průběžně všechna aktuální opatření a pokyny a implementovat je. Připravit si krizový plán pro všechny možné varianty včetně té, kdy jsou covid-19 nakaženi vaši zaměstnanci.
Obecné zhodnocení Plakát – Obecné zhodnocení Obecné zhodnocení – Nástroj pomůže k lepší orientaci v problematice BOZP a PO. Zaměřuje se hlavně na kontrolu plnění základních povinností v BOZP a PO, které jsou vyžadovány právními předpisy České republiky. Je to základní nástroj, na který navazují další oborově a profesně zaměřené nástroje a je určen především pro malé podniky (s méně než 50 zaměstnanci) a mikropodniky (do 10 zaměstnanců). Lze jej však použít i pro další podnikající subjekty.
Praktický lékař Plakát – Praktický lékař Praktický lékař – Nástroj je určený pro vyhledávání a hodnocení rizik u praktických lékařů, tj. poskytovatelů primární ambulantní péče ve zdravotnických zařízeních. Zaměřuje se hlavně na kontrolu plnění základních povinností v BOZP a PO, které jsou vyžadovány právními předpisy České republiky, a na rizika typická pro tuto oblast.
Zubní lékař Plakát – Zubní lékař Zubní lékař – Nástroj je určený pro vyhledávání a hodnocení rizik u zubních lékařů. Zaměřuje se hlavně na kontrolu plnění základních povinností v BOZP a PO, které jsou vyžadovány právními předpisy České republiky, a na rizika typická pro tuto oblast.
Administrativní pracovník Plakát – Administrativní pracovník
Úklidový pracovník Plakát – Úklidový pracovník
Pracovník prodeje Plakát – Pracovník prodeje
Stavební dělník Plakát – Stavební dělník
Truhlář – obrábění dřeva Plakát – Truhlář – obrábění dřeva
Automobilová doprava Plakát – Automobilová doprava
Manipulační vozíky Plakát – Manipulační vozíky
Kadeřnické služby Plakát – Kadeřnické služby