Mediální kampaň OiRA 2021–2022

Tisková zpráva PDF icon OiRA – 12 nástrojů na podporu hodnocení rizik pro mikropodniky a malé podniky v českém jazyce

Co je OiRA?

Online Interactive Risk Assessment (dále jen „OiRA“ ) je volně dostupná, bezplatná online aplikace pro vyhledávání a hodnocení rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“). Je vytvořena a provozována Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci – EU OSHA. V České republice garantuje vývoj a aktualizaci jednotlivých nástrojů OiRA Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky a Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.

plakát kampaně

souhrnný leták

vizitka

záložka

roll-up

 

nástroje OiRA plakáty k nástrojům popis nástroje
COVID-19 Plakát – Covid-19 COVID-19 – Nástroj se věnuje obecné připravenosti a schopnosti reagovat a komunikovat při ohrožení onemocněním covid-19. Důležité je sledovat průběžně všechna aktuální opatření a pokyny a implementovat je. Připravit si krizový plán pro všechny možné varianty včetně té, kdy jsou covid-19 nakaženi vaši zaměstnanci.
Obecné zhodnocení Plakát – Obecné zhodnocení Obecné zhodnocení – Nástroj pomůže k lepší orientaci v problematice BOZP a PO. Zaměřuje se hlavně na kontrolu plnění základních povinností v BOZP a PO, které jsou vyžadovány právními předpisy České republiky. Je to základní nástroj, na který navazují další oborově a profesně zaměřené nástroje a je určen především pro malé podniky (s méně než 50 zaměstnanci) a mikropodniky (do 10 zaměstnanců). Lze jej však použít i pro další podnikající subjekty.
Praktický lékař Plakát – Praktický lékař Praktický lékař – Nástroj je určený pro vyhledávání a hodnocení rizik u praktických lékařů, tj. poskytovatelů primární ambulantní péče ve zdravotnických zařízeních. Zaměřuje se hlavně na kontrolu plnění základních povinností v BOZP a PO, které jsou vyžadovány právními předpisy České republiky, a na rizika typická pro tuto oblast.
Zubní lékař Plakát – Zubní lékař Zubní lékař – Nástroj je určený pro vyhledávání a hodnocení rizik u zubních lékařů. Zaměřuje se hlavně na kontrolu plnění základních povinností v BOZP a PO, které jsou vyžadovány právními předpisy České republiky, a na rizika typická pro tuto oblast.
Administrativní pracovník Plakát – Administrativní pracovník Administrativní pracovník – Nástroj je určený pro vyhledávání a hodnocení rizik u administrativních pracovníků. Zaměřuje se na kontrolu plnění základních povinností v BOZP a PO vyžadovaných právními předpisy České republiky.
Úklidový pracovník Plakát – Úklidový pracovník Úklidový pracovník – Nástroj je určený pro vyhledávání a hodnocení rizik u pracovníků úklidu. Zaměřuje se na kontrolu plnění základních povinností v BOZP a PO vyžadovaných právními předpisy České republiky při provádění úklidu jako pracovní činnosti ve firmách. Nástroj není určen pro úklidové firmy, které provádějí úklid na externích pracovištích (u zákazníků). Ohroženou skupinou při úklidových pracích jsou pracovníci úklidu a osoby, které se během a po úklidových pracích na pracovišti vyskytují.
Pracovník prodeje Plakát – Pracovník prodeje Pracovník prodeje – Nástroj je určený pro vyhledávání a hodnocení rizik u pracovníků prodeje. Zaměřuje se na kontrolu plnění základních povinností v BOZP a PO vyžadovaných právními předpisy České republiky pro pracovní pozice prodavač/prodavačka.
Stavební dělník Plakát – Stavební dělník Stavební dělník – Nástroj je určený pro vyhledávání a hodnocení rizik u stavebních dělníků. Zaměřuje se na kontrolu plnění základních povinností v BOZP a PO stanovených právními předpisy České republiky pro základní práce ve stavebnictví.
Truhlář – obrábění dřeva Plakát – Truhlář – obrábění dřeva Truhlář – obrábění dřeva – Nástroj je určený pro vyhledávání a hodnocení rizik u truhlářů. Zaměřuje se na kontrolu plnění základních povinností v BOZP a PO vyžadovaných právními předpisy České republiky pro truhlářské práce a obsluhu dřevoobráběcích strojů.
Automobilová doprava Plakát – Automobilová doprava  
Manipulační vozíky Plakát – Manipulační vozíky  
Kadeřnické služby Plakát – Kadeřnické služby