ZDRAVÉ PRACOVIŠTĚ

https://osha.europa.eu/cs/healthy-workplaces-campaigns

Kampaně ZDRAVÉ PRACOVIŠTĚ vyhlašuje Evropská agentura pro BOZP (EU-OSHA). Jde o stěžejní činnosti v oblasti zvyšování povědomí o BOZP jak oslovit pracoviště v celé Evropě. Poselství kampaní Zdravé pracoviště zní: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu.

Cílem evropských kampaní ZDRAVÉ PRACOVIŠTĚ je podporovat BOZP poskytováním praktických materiálů a nástrojů. Tyto kampaně jsou v současné době nejrozsáhlejší svého druhu na světě a jsou realizovány již od roku 2000. V rámci každé kampaně je vyhlašována soutěž Správná praxe a filmová cena.

V České republice propagaci kampaní zajišťují všechny zainteresované subjekty v rámci tripartity.
Zprávy EU-OSHA jsou průběžně zveřejňovány na stránkách oborového portálu BOZPinfo.