Stabilní a osvědčená značka výzkumu a dalších odborných činností pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Publikační činnost - rok 2012

BLAŽKOVÁ, Ivana. Kvalifikace osoby provádějící opravy a údržbu elektroinstalace objektů. Portál BOZPinfo [online], 02.04.2012 [cit. 2011-04-11]. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/rady/otazky_odpovedi/vyhrazena_zarizeni/udrzba_elektroinstalace120402.html>.

BLAŽKOVÁ, Ivana. Pracovníci seznámení podle vyhlášky 50. Portál BOZPinfo [online], 21.05.2012 [cit. 2012-12-10]. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/rady/otazky_odpovedi/skoleni/skoleni_elektro120521.html>.

BLAŽKOVÁ, Ivana. Mohou se el. spotřebiče revidovat až po záruční době? Portál BOZPinfo [online], 25.06.2012 [cit. 2012-12-10]. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/rady/otazky_odpovedi/technicka_zarizeni/revize_elspotrebicu120625.html>.

BLAŽKOVÁ, Ivana. Kdo může vstupovat do rozvodny vysokého napětí a provádět obsluhu. Portál BOZPinfo [online], 22.08.2012 [cit. 2012-12-10]. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/knihovna-bozp/citarna/clanky/technicka_bezpecnost/obsluha_rozvodny120822.html>.

BLAŽKOVÁ, Ivana. Školení pracovníků poučených podle vyhlášky 50. Portál BOZPinfo [online], 15.10.2012 [cit. 2012-12-10]. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/rady/otazky_odpovedi/skoleni/pracovnici_pouceni121015.html>.

BLAŽKOVÁ, Ivana. Školení řidičů ručních elektrických nízkozdvižných vozíků. Portál BOZPinfo [online], 07.11.2012 [cit. 2012-12-10]. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/rady/otazky_odpovedi/skoleni/skoleni_voziky121107.html>.

GIECI, Adam; MALÝ, Stanislav; PALEČEK, Miloš. "Pohyblivé písky" veřejného mínění - důvěra jádru po Fukushimě. Bezpečnost jadrovej energie, 2012, roč. 20 (58), č. 3-4, s. 88-98. ISSN 1210-7085.

HLAVIČKOVÁ, Hana. První ročník národní soutěže Profesionál BOZP jde do finále. Portál BOZPinfo [online], 05.06.2012 [cit. 2012-06-05]. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/prvni-rocnik-narodni-souteze-profesional-bozp-jde-do-finale>.

HLAVIČKOVÁ, Hana. Připravovaná veletržní setkání v roce 2012. Zpravodaj, 2012, č. 1, s. 4.

HLAVIČKOVÁ, Hana. Soutěže pomáhají utváření a rozvoji povědomí dětí a mládeže o BOZP. Portál BOZPinfo [online], 08.06.2012 [cit. 2012-06-08]. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/souteze-pomahaji-utvareni-rozvoji-povedomi-deti-mladeze-o-bozp-0>.

HORÁČKOVÁ, Alena. Celoevropská kampaň EU-OSHA "Partnerství při prevenci rizik". Bezpečnost a hygiena práce, 2012, č. 6, s. 19-22.

HORÁČKOVÁ, Alena. Evropská kampaň BOZP 2012-2013 začíná. Zpravodaj, 2012, č. 2, s. 1.

HORÁČKOVÁ, Alena. Profesionál BOZP. Práce a zdraví, 2012, roč. 5, č. 6/2011-č. 1/2012, s. 19.

HORÁČKOVÁ, Alena. 1. ročník národní soutěže PROFESIONÁL BOZP. Zpravodaj SÚIP, 2012, roč. 6, č. 4, s. 3.

HRUBÁ, Kateřina. Chemické látky na pracovišti – legislativa. Portál BOZPinfo [online], 23.01.2012 [cit. 2012-01-23]. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/knihovna-bozp/citarna/tema_tydne/chem_latky120123.html>.

HRUBÁ, Kateřina. Jaká dokumentace BOZP by měla být v podniku? Portál BOZPinfo [online], 27.02.2012 [cit. 2012-02-27]. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/knihovna-bozp/citarna/tema_tydne/dokumentace_bozp120227.html>.

HRUBÁ, Kateřina. Pracovnělékařské služby v roce 2012. Portál BOZPinfo [online], 28.05.2012 [cit. 2012-05-28]. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/knihovna-bozp/citarna/tema_tydne/pracovnelekarske_sl120528.html>.

HRUBÁ, Kateřina. Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Portál BOZPinfo [online], 30.04.2012 [cit. 2012-04-30]. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/knihovna-bozp/citarna/tema_tydne/den_bozp120430.html>.

HRUBÁ, Kateřina. Úrazové pojištění zaměstnanců v ČR - klíčové a dosud neřešené problémy. Portál BOZPinfo [online], 11.06.2012 [cit. 2012-06-11]. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/knihovna-bozp/citarna/tema_tydne/kulatystul_pojisteni120611.html>.

HRUBÁ, Kateřina. Zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců. Portál BOZPinfo [online], 16.01.2012 [cit. 2012-01-16]. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/knihovna-bozp/citarna/tema_tydne/urazove_pojisteni120116.html>.

HRUBÁ, Kateřina. Zátěž chladem. Portál BOZPinfo [online], 13.02.2012 [cit. 2012-02-13]. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/knihovna-bozp/citarna/tema_tydne/zatez_chladem120213.html>.

HRUBÁ, Kateřina. Partnerství při prevenci rizik. Portál BOZPinfo [online], 8.10. 2012 [cit. 2012-10-10]. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/knihovna-bozp/citarna/tema_tydne/partnerstvi_prevence121008.html>.

HRUBÁ, Kateřina. Zvláštní odborná způsobilost a profesní průkazy. Portál BOZPinfo [online], 24.09.2012 [cit. 2012-10-10]. Dostupný z WWW: < http://www.bozpinfo.cz/knihovna-bozp/citarna/tema_tydne/odborna_zpusobilost120924.html>.

HRUBÁ, Kateřina. Školení a zdravotní prohlídky řidičů referentů. Portál BOZPinfo [online], 10.09.2012 [cit. 2012-10-10]. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/knihovna-bozp/citarna/tema_tydne/ridici_referenti120910.html>.

HRUBÁ, Kateřina. BOZP mladých brigádníků. Portál BOZPinfo [online], 30.07.2012 [cit. 2012-10-10]. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/knihovna-bozp/citarna/tema_tydne/bozp_brigady120730.html>.

HRUBÁ, Kateřina. Bezpečnost a ochrana zdraví ve školství. Portál BOZPinfo [online], 02.07.2012 [cit. 2012-10-10]. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/knihovna-bozp/citarna/tema_tydne/boz_skolstvi120702.html>.

HRUBÁ, Kateřina. Bezpečná a střízlivá doprava. Portál BOZPinfo [online], 5.10.2012 [cit. 2012-10-10]. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/knihovna-bozp/citarna/clanky/doprava_preprava/alkohol_zamky121005.html>.

HRUBÁ, Kateřina. Předávání cen za BOZP podnikům i jednotlivci. Portál BOZPinfo [online], 29.10. 2012 [cit. 2012-11-10]. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/knihovna-bozp/citarna/tema_tydne/predavani_cen121029.html>.

HRUBÁ, Kateřina. Co nového v pracovnělékařské péči. Portál BOZPinfo [online], 19.11. 2012 [cit. 2012-12-03]. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/knihovna-bozp/citarna/tema_tydne/pl_sluzby121119.html>.

JIRÁK, Zdeněk; JOKL, Miloslav; TOMÁŠKOVÁ, Hana; OLEKSIAKOVÁ, Zuzana; BERNATÍKOVÁ, Šárka; MALÝ, Stanislav; TVRDÍK, J. Nový přístup k hodnocení tepelně vlhkostních podmínek. Pracovní lékařství, 2012, roč. 64, č. 1., s. 23-31.

JOKL, Miloslav; JIRÁK, Zdeněk.; KABELE, Karel; MALÝ, Stanislav; TOMÁŠKOVÁ, Hana; ZUSKÁ, Lenka. Komplexní způsob hodnocení mikroklimatu budov na základě odezvy lidského organizmu, Část 2.5 Hodnocení neuniformního tepelně vlhkostního mikroklimatu (tepelně-vlhkostní asymetrie). Topenářství instalace, 2012, roč. 45, č. 1, s. 26-35. ISSN 1211-0906.

KUHNOVÁ, Irena. Konference "Modernizace systému uznávání odborných kvalifikací: vnitřní trh bez bariér". Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2012, roč. 5, č. 3-4. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-03-04-2012/konference-kvalifikace.html>. ISSN 1803-3687.

KUHNOVÁ, Irena; HORÁČKOVÁ, Alena. Occupational safety and health in eco-industry : part 2 : overview of national qualification frameworks for eco-industry in participating countries of THESEIS project. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2012, roč. 5, č. 3-4. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-03-04-2012/bozp-ekoprumyslu-theseisII.html>. ISSN 1803-3687.

KUHNOVÁ, Irena; HORÁČKOVÁ, Alena; MLEZIVOVÁ, Iveta. Occupational safety and health in eco-industry : part 1 : survey of knowledge and needs related to specific risks within the production and treatment of industrial wastewater. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2012, roč. 5, č. 3-4. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-03-04-2012/bozp-ekoprumyslu-theseis.html>. ISSN 1803-3687.

MAREK, Jakub; SENČÍK, Josef. Seminář "Azbest a jak na něj". Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2012, roč. 5, č. 1-2. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-01-02-2012/seminar-azbest.html>. ISSN 1803-3687.

SENČÍK, Josef. Informace z XXV. Ročníku mezinárodní konference „Aktuální otázky bezpečnosti práce 2012“. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2012, roč. 5, č. 3-4. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-03-04-2012/konference-bezpecnost-prace.html>. ISSN 1803-3687.

SKŘÍNSKÝ, Jan; SLUKA, Vilém; PRAŽÁKOVÁ, Martina; MALÝ, Stanislav. Analysis of existing approaches to risk analyses and calculation method for emergency planning zone used in Italy. In The 6th conference proceedings : International Conference SECURE SLOVAKIA and EU. Košice: University of Security Management, 2012. ISBN 978-80-89282-22-7.

SKŘÍNSKÝ, Jan; SLUKA, Vilém; PRAŽÁKOVÁ, Martina; MALÝ, Stanislav. Public information planning in the context of major accidents prevention. In The 6th conference proceedings : International Conference SECURE SLOVAKIA and EU. Košice: University of Security Management, 2012. ISBN 978-80-89282-22-7.

SKŘÍNSKÝ, Jan; SLUKA, Vilém; PRAŽÁKOVÁ, Martina; MALÝ, Stanislav. Analysis of existing approaches to risk analyses and calculation method for emergency planning zone used in Italy. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2012, roč. 5, č. 3-4. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-03-04-2012/havarie-pristupy-italie.html>. ISSN 1803-3687.

SLUKA, Vilém; SKŘÍNSKÝ, Jan; PRAŽÁKOVÁ, Martina; MALÝ, Stanislav. Public Information Planning in the Context of Major Accidents Prevention. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2012, roč. 5, č. 3-4. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-03-04-2012/informovani-prevence-havarii.html>. ISSN 1803-3687.

ŠKRÉTA, Karel. Podélný sklon podlahy lešení : povolen či zakázán. Portál BOZPinfo [online], 08.02.2012 [cit. 2012-02-08]. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/rady/otazky_odpovedi/otazky_stavebnictvi/sklon_podlahy120208.html>.

ŠKRÉTA, Karel. Workshop BEZPEČNÁ STAVBA - další setkání Společné vize. Portál BOZPinfo [online], 05.06.2012 [cit. 2012-07-16]. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/knihovna-bozp/citarna/clanky/bezpecnost_ve_stavebnictvi/workshop_vize120606.html>.

ŠKRÉTA, Karel. Má obsluha motorového vozíku nárok na ochrannou obuv? Portál BOZPinfo [online], 18.04.2012 [cit. 2012-07-16]. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/rady/otazky_odpovedi/ochrana_pred_riziky/nedostavam_obuv120418.html>.

ŠKRÉTA, Karel. OOPP v textilním závodě. Portál BOZPinfo [online], 04.04.2012 [cit. 2012-07-16]. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/rady/otazky_odpovedi/ochrana_pred_riziky/oopp_textilka120404.html>.

ŠKRÉTA, Karel. Nevhodné ochranné brýle. Portál BOZPinfo [online], 21.11.2012 [cit. 2012-12-07]. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/rady/otazky_odpovedi/ochrana_pred_riziky/ochranne_bryle121121.html>.

ŠKRÉTA, Karel. Vybráno ze stránek EUROSHNET. Portál BOZPinfo [online], 04.12.2012 [cit. 2012-12-10]. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/knihovna-bozp/citarna/tematicke_prilohy/euroshnet/novinky_euroshnet121204.html>.

Provozujeme a spoluvytváříme níže uvedené webové stránky

ADRESA

Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1 - Nové Město

GPS

N 50°5.08457', E 14°25.95365'
50°5'5.074"N, 14°25'57.219"E

KONTAKT

tel.: +420 221 015 844

EMAIL & WEB

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.vubp.cz


FaceBook - vubp.cz
LinkedIn - VUBP/OSRI Instagram - vubp.cz

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookies. Podmínky užití.

  Potvrzuji přijetí cookies:
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk