Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.,
pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí

vyhlašuje
1. ročník absolventské soutěže

Cena Lva Wintera v oblasti BOZP

Termín: 18. 6. 2020 – 30. 9. 2020

Důležité termíny soutěže (1. ročník soutěže)

18. 6. 2020 – vyhlášení soutěže Cena Lva Wintera za BOZP

30. 9. 2020 – uzávěrka pro odevzdání přihlašovacího formuláře spolu s textem práce  !!PRODLOUŽENÍ TERMÍNU!!

Říjen 2020 – zasedání hodnotící komise (1. a 2. kolo)

Začátek listopadu 2020 – oficiální vyhlášení soutěže na slavnostním předávání ocenění vítězům 1. ročníku absolventské soutěže Cena Lva Wintera za BOZP

Záměr soutěže

Již za doby první republiky se v Československu silně zakořenila tradice péče o bezpečnost a zdraví při práci a sociální politika. Rádi bychom formou podpory absolventů v příbuzných oborech BOZP pokračovali v této dobré tradici a pomohli formování dalších generací talentovaných mladých lidí, kteří mají o obor zájem. Jednotící vzhled Ceny Lva Wintera tvoří logo ceny – podobizna Lva Wintera (první československý ministr práce a sociálních věcí) vprostřed vavřínového věnce.

Snažíme se odkázat na dobrou a mnohaletou tradici v oblasti BOZP.

Cíl soutěže

Cílem této odborné soutěže je oslovit vysoké školy a jejich studenty, ocenit vynikající absolventské práce a umožnit vítězům stáž ve VÚBP, v. v. i., pod dohledem odborníků z oboru BOZP, nanotechnologií, ergonomie, managementu rizik a mnoha dalších.

Cílová skupina

Soutěž je zaměřena na absolventy vysokých škol v příbuzných oborech BOZP. Do soutěže se přihlašují bakalářské, diplomové, rigorózní a dizertační práce.

Podmínky a pravidla soutěže

Soutěž se vypisuje pro tři soutěžní kategorie:

  1. bakalářské práce
  2. diplomové a rigorózní práce
  3. dizertační práce

Pravidla, podmínky a další náležitosti soutěže jsou stanoveny Statutem.

Materiály k soutěži

Vyhodnocení soutěže

Vyhodnocení soutěže bude probíhat na základě pravidel a způsobu hodnocení uvedeného ve Statutu. Za účelem vyhodnocení zasedne Vědecká rada Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i.

Další informace

Informace o absolventské soutěži poskytuje organizátor soutěže:
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., Jeruzalémská 1283/9, 110 00 Praha 1

Kontaktní osoba

Klára Malme, email: malme@vubp-praha.cz