Veřejné zakázky – alternativa

Název: IRAT CZ – aplikace

Režim VZ: veřejná zakázka malého rozsahu

Druh VZ: na dodávku

Vyhlášeno dne: 18. 11. 2021

Lhůta pro podání nabídek: 26. 11. 2021

Dokumenty:
Rozhodnutí zadavatele o zrušení veřejné zakázky

Výzva k podání nabídek

 1. Krycí list nabídky
 2. Popis předmětu zakázky
 3. Čestné prohlášení o splnění kvalifikace
 4. Obchodní podmínky
 5. Čestné prohlášení o akceptaci obchodních podmínek

Název: Datový repozitář

Režim VZ: veřejná zakázka malého rozsahu

Druh VZ: na služby

Vyhlášeno dne: 12. 11. 2021

Lhůta pro podání nabídek: 23. 11. 2021

Dokumenty:

Výzva k podání nabídek

 1. Krycí list nabídky
 2. Popis předmětu zakázky
 3. Čestné prohlášení o splnění kvalifikace
 4. Obchodní podmínky
 5. Čestné prohlášení o akceptaci obchodních podmínek

Název: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve virtuální realitě pro zdravotnictví

Režim VZ: veřejná zakázka malého rozsahu

Druh VZ: na dodávku

Vyhlášeno dne: 25. 10. 2021

Lhůta pro podání nabídek: 1. 11. 2021

Dokumenty:

Výzva k podání nabídek

 1. Krycí list nabídky
 2. Popis předmětu zakázky
 3. Čestné prohlášení o splnění kvalifikace
 4. Obchodní podmínky
 5. Čestné prohlášení o akceptaci obchodních podmínek