Vývoj webové stránky Práce občanů EU v České republice

PB 3/22 – Vývoj webové stránky Práce občanů EU v České republice

Vývoj webové stránky Práce občanů EU v České republiceVýzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., v rámci projektu zaměřeného na problematiku nelegální práce vytvořil webovou aplikaci, která obsahuje nejčastěji kladené dotazy ohledně práce občanů EU a jejich rodinných příslušníků v České republice. 

Obsah webu je plně dostupný v pěti jazykových mutacích – čeština, angličtina, polština, rumunština a bulharština.

Cílovou skupinou jsou občané EU a jejich rodinní příslušníci, kteří mají zájem pracovat v České republice a hledají relevantní  informace, nebo si nejsou jisti, zda vykonávají práci v souladu s právními předpisy ČR a zda jsou dodržována jejich práva, případně již na území ČR pobývají a pracují zde nelegálně, ale rádi by svoje postavení zlegalizovali.

Webová stránka Práce občanů EU v ČR tematicky, obsahově i vizuálně navazuje na web Práce cizinců, který VÚBP představil v roce 2021 a který je zaměřen na pracovníky ze třetích zemí mimo EU. Problematika pobytových oprávnění a pracovních  povolení se pro tyto dvě skupiny pracovníků ze zahraničí značně odlišuje.

Webová stránka Práce občanů EU v České republice přehlednou formou předkládá tematické okruhy otázek:

  • pobytu občanů EU na území ČR,
  • rozdíly mezi blízkým a vzdáleným rodinným příslušníkem občana EU,
  • výhody legální formy zaměstnání,
  • rizika nelegální práce
  • otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
  • zdravotní péče a sociálního zabezpečení či
  • možnosti hledání práce v ČR legální cestou.

Dále obsahuje odkazy na organizace, které se zabývají podporou a pomocí v nouzi pro cizince.

Ačkoliv jsou oba weby primárně zaměřeny na zahraniční pracovníky, řadu informací, zejména o rizicích výkonu nelegální práce a výhodách výkonu práce v pozici zaměstnance, mohou využít i občané ČR, neboť obsah je plně dostupný také v češtině.

Jana Ranglová – Štěpán Pastorek – Martin Štefko

 Policy Brief VÚBP, v. v. i. – 3/2022 Vývoj webové stránky Práce občanů EU v České republice

 

©2022 Tento výsledek byl finančně podpořen z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na léta 2018–2022 a je součástí výzkumného úkolu 08-2020-VÚBP Problematika nelegální práce s důrazem na pracovněprávní aspekty a související zajištění BOZP, řešeného Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., ve spolupráci s Ústavem státu a práva Akademie věd ČR, v. v. i., v letech 2020–2022.