Policy Brief 3 a 4/2021 – Používání osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)

 Policy Brief VÚBP, v. v. i. – 3/2021 Výsledky průzkumu Používání osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)

  • Lenka Scheu – Filip Dostál – Petr Havlíček – Jan Civín

S ohledem na trvající pandemii onemocnění covid-19 se jevilo jako podstatné provést průzkum ohledně používání OOPP na pracovištích, zejména pak ve zdravotnictví. Respondentům bylo položeno několik otázek ohledně jejich zkušenosti s používáním OOPP při výkonu práce.

 Policy Brief VÚBP, v. v. i. – 4/2021 Praktické zásady používání osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)

  • Lenka Scheu – Filip Dostál – Petr Havlíček – Jan Civín

S ohledem na trvající pandemii onemocnění covid-19 se jevilo jako podstatné provést analýzu i sběr dat ohledně používání OOPP na pracovištích, zejména pak ve zdravotnictví, kde je jejich potřeba mnohdy znatelnější.