Země živitelka 2022

Pozvánka do výstavního stánku na agrosalon Země živitelka

Země Živitelka 2022

Dovolujeme si Vás pozvat do společného informačního stánku v pavilonu B1 na mezinárodním agrosalonu Země živitelka (25. – 30. 8. 2022, Výstaviště České Budějovice), který je svým zaměřením a rozsahem největší a nejvýznamnější akcí svého druhu, určenou pro odbornou i laickou veřejnost, která se zaměřuje na zemědělský sektor napříč všemi jeho obory v České republice a na Slovensku. Na jednom místě budou k dispozici novinky z oborů zemědělské techniky, myslivosti, včelařství, rybářství, potravinářství nebo chovu hospodářských zvířat, včetně komplexní prezentace zemědělství od historie po současné trendy i novinky v oblasti výzkumu a vzdělávání.

Zástupci Výzkumného ústavu bezpečnosti práce​, Ministerstva práce a sociálních věcí, Státního úřadu inspekce práce pod patronací a s podporou Evropské agentury pro BOZP v rámci celoevropské kampaně Zdravé pracoviště 2020–2022 s názvem Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž budou připraveni poskytnout informace a poradenství v celém spektru problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Na návštěvníky bude ve stánku čekat sympatický nešika jménem Napo, který je hlavním hrdinou filmů s tématy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v běžném životě. Filmy s Napem budou promítány po celou dobu trvání výstavy a návštěvníci mohou získat vybrané filmy na DVD, dále i informační materiály a propagační předměty. Také budou připravena poučení o potřebě ochrany zdraví a bezpečného chování, a to formou her, kvízů a křížovek.

Těšíme se na setkání s Vámi!

 

 

Plánek - Země Živitelka