Pozvánka workshop IDRIS

Pozvánka na online workshop Aplikace IDRIS

Zveme Vás na online workshop Aplikace IDRIS – monitorovací nástroj pro plnění povinností BOZP a PO, který se bude konat dne 19. ledna 2023 od 9:00 do 12:00 hodin v rámci výzkumného úkolu 06-S4-2021-VUBP Vývoj aplikace pro analýzu a hodnocení rizik BOZP včetně tvorby nástrojů pro jednotlivé profese.

Na workshopu bude představena nová aplikace pro analýzu a hodnocení rizik BOZP (se všemi lokálními požadavky pro české prostředí) s cílem usnadnit malým podnikům, mikropodnikům a OSVČ působících v prioritních ekonomických činnostech a odvětvích v ČR dodržování právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP ve vazbě na prevenci pracovních rizik.

Co je IDRIS?

IDRIS je bezplatná webová aplikace, která se snadno používá a může pomoci mikropodnikům a malým podnikům zavést proces hodnocení rizik krok za krokem. Tato bezplatná aplikace rovněž umožňuje těmto podnikům splnit i jejich zákonnou povinnost, tj. vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat účinná opatření k jejich minimalizaci.

Proč byla platforma IDRIS zřízena?

V České republice je již dlouhodobě jako příčina pracovních úrazů uváděna „špatně nebo nedostatečně odhadnuté riziko“ (téměř 60 %). Nástroje IDRIS mohou pomoci zvrátit tento negativní trend, kdy mikro a malé podniky (které zastupují v ČR 98 % všech podniků) za pomoci těchto nástrojů budou moci lépe hodnotit rizika, kterým jsou vystaveni zaměstnanci na jejich pracovištích. Cílem platformy IDRIS je tak tento problém v nedostatcích hodnocení rizik překonat a přispět ke zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v mikropodnicích a malých podnicích.

PŘIHLÁŠKA

Před zahájením workshopu obdržíte e-mail s pokyny pro online připojení.

Účast na workshopu je bezplatná.

Budeme se těšit na Vaši účast.

©2023 Tento výsledek byl finančně podpořen z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na léta 2018–2022 a je součástí výzkumného úkolu 05-S4–2022-VÚBP Kvalita pracovního života 2022, řešeného Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., v letech 2021–2023.