Aktuální otázky nelegální práce a zaměstnávání cizinců v České republice

Workshop Aktuální otázky nelegální práce a zaměstnávání cizinců v ČR

Zveme Vás na workshop Aktuální otázky nelegální práce a zaměstnávání cizinců v České republice, který se bude konat dne 23. 11. 2022 od 10:00 do 13:15 hodin online formou prostřednictvím Microsoft Teams. Workshop se koná v rámci výzkumného úkolu institucionální podpory 08-2020-VÚBP Problematika nelegální práce s důrazem na pracovněprávní aspekty a související zajištění BOZP.

Workshop je určen zástupcům rezortu, zaměstnavatelským a odborovým svazům, neziskovým organizacím a dalším zájemcům o problematiku nelegální práce a zaměstnávání cizinců.

Přednášejícími jsou odborníci, kteří se dlouhodobě zabývají danou problematikou, z organizací:

 

Prosíme o přihlášení přes kontaktní email: ranglova@vubp.cz.

Před zahájením workshopu obdržíte email s pokyny pro online připojení k akci.

Účast na workshopu je bezplatná.

Budeme se těšit na Vaši účast.

©2022 Tento výsledek byl finančně podpořen z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na léta 2018–2022 a je součástí výzkumného úkolu 08-2020-VÚBP Problematika nelegální práce s důrazem na pracovněprávní aspekty a související zajištění BOZP, řešeného Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., ve spolupráci s Ústavem státu a práva Akademie věd ČR, v. v. i., v letech 2020–2022.