Workshop zdarma Jak na efektivní komunikaci

Pozvánka na workshop Efektivní komunikace a BOZP

Srdečně Vás zveme na workshop s názvem „Efektivní komunikace a BOZP„, který se uskuteční dne 30. 05. 2023 od 9 do 12 hodin. Workshop bude zaměřen na to, jak může efektivní komunikace pomoci zlepšit bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Cílem workshopu je přinést Vám poznatky a zkušenosti z oblasti komunikace. Přednášky budou doplněny o diskuzi a praktické rady, které Vám pomohou aplikovat nové informace do praxe.

Tento workshop je vhodný pro všechny, kteří se zajímají o bezpečnost a ochranu zdraví při práci, včetně manažerů, vedoucích pracovníků a odborně způsobilých osob.
Workshop je zdarma a bude probíhat prezenční i online formou. Prosíme o potvrzení účasti na tomto workshopu v přihlašovacím formuláři, abychom mohli připravit dostatečný počet materiálů a místa pro účastníky.

Workshop Efektivní komunikace a BOZP

Těšíme se na setkání s Vámi a na společné zlepšení komunikace a bezpečnosti na Vašem pracovišti.

©2023 Tento výsledek byl finančně podpořen z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na léta 2023–2027 a je součástí výzkumného úkolu 03-S4-2023-VUBP Předávání informací v oblasti BOZP, krizového řízení a ochrany obyvatelstva pro širokou veřejnost prostřednictvím technologických trendů, řešeného Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., v letech 2023–2025.