Pracovněprávní problematika

Pracovněprávní problematikou se zabývá Právní oddělení, které se mimo běžnou agendu zabývá aplikovaným výzkumem a dalšími odbornými činnostmi zejména spojenými s bezpečností a ochranou zdraví při práci. Dále v této oblasti spolupracuje a sdílí poznatky s dalšími expertními pracovišti jak v České republice, tak i v zahraničí.

Kontakt:

Mgr. Denisa Civínová
tel.: +420 221 015 848
e-mail: civinova@vubp.cz