Pracovní tempo a množství práce

Zaměstnavatel, v souladu se zákoníkem práce, je povinen při určení množství požadované práce a pracovního tempa vzít v úvahu fyziologické a neuropsychické možnosti zaměstnance, předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a čas na přirozené potřeby, jídlo a oddech.

Rychlost pracovního tempa každého zaměstnance je rozdílná a jde o podstatnou podmínku, kterou musíme při stanovování množství práce brát do úvahy. Přidělovaná práce, pracoviště zaměstnance a systém organizace práce musí odpovídat fyziologickým a neuropsychickým možnostem zaměstnance.

Nepřiměřenost nebo nesoulad mezi požadavky pracovní činnosti, tempem, schopnosti a charakteristikami zaměstnance se může projevit ve vzniku bezpečnostních a zdravotních rizik, jak pro organizaci, tak pro zaměstnance.

Činnosti odborného pracoviště:

  • Posuzování adekvátnosti určení množství práce a pracovního tempa ke konkrétní pracovní pozici na pracovišti, na základě potřeby orgánů státní správy
  • Podpora pro rezort MPSV při úpravách, doplněních a specifikacích příslušných legislativních požadavků
  • Vedení a získávání dat k jednotlivým pracovním pozicím / profesím na pracovištích
  • Konzultace pro zaměstnavatele, zástupce zaměstnanců v oblasti BOZP a odborové organizace v dané problematice

Kontakt:

Ing. Jiří Vala, Ph.D.
tel.: +420 221 015 869
e-mail: vala@vubp.cz