Závazná přihláška - Požární ochrana

Účastník kurzu vyplněním přihlášky dává souhlas se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabývá účinnosti dne 25. května 2018.

Účel získávání těchto osobních údajů je vytvoření seznamu účastníků, prezenční listiny, jmenovky, fakturace, následně oslovení s pozvánkou na další akce, kurzy, přednášky, semináře apod.

Tyto osobní údaje budou uloženy po dobu potřebnou pro vypořádání povinností vyplývajících z pořádání předmětné akce, kurzu, přednášky, semináře, údaje získané pro účely zasílání pozvánek pak do doby odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.
Účastník kurzu má právo:

  • požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u dozorového úřadu – Úřadu na ochranu osobních údajů, Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7,
  • odvolat kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu můžete provést kdykoli mailem na adrese gdpr@vubp-praha.cz.

Pole, která je nutné vyplnit, jsou označena *.

Výběr kurzu
Údaje o účastníkovi kurzu Jméno, příjmení: *

e-mail: *

tel.: *
Údaje pro fakturaci (dle obchodního rejstříku)
Název firmy: *
(Zájemci, kterým kurz nehradí firma, vyplní pouze pomlčku - )

Ulice, číslo popisné / číslo orientační: *

Město: *

PSČ: *

IČ: *
(Zájemci, kterým kurz nehradí firma, vyplní pouze pomlčku - )

DIČ: *
(Zájemci, kterým kurz nehradí firma, vyplní pouze pomlčku - )

Pro zaslání faktury v elektronické formě si Vás dovolujeme požádat o zadání jedné kontaktní e-mailové adresy, kam odeslat fakturu, a k tomu vyplnění Souhlasu se zasíláním faktur v elektronické formě.

E-mail pro elektronickou fakturu: *

Korespondenční adresa Stejná jako adresa fakturační
(v tom případě další pole nevyplňujte)
Ulice, číslo popisné / číslo orientační:

Město:

PSČ:


Antispam