Řízení pracovního stresu – 3. plakát kampaně CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA ZDRAVÍ ZAMĚSTNANCŮ

V České republice je pracovní stres negativně vnímaný u 49 % zaměstnanců, projevy klinicky závažné deprese má téměř 7 % a lehké depresivní obtíže až 30 % pracovní populace. Řízení psychosociálních rizik vedoucích ke stresu na pracovišti zahrnuje stejné základní principy a postupy jako pro ostatní nebezpečí a rizika na pracovišti.

Psychosociální rizika související s prací jsou souborem rizik, která ovlivňují zaměstnance. Mohou mít nepříznivé sociální, psychické a tělesné následky, jakými jsou například stres při práci následovaný syndromem vyhoření či muskuloskeletální poruchy. Psychosociální rizika tak mohou mít vliv nejen na zdraví zaměstnanců, ale rovněž i na prosperitu samotné firmy. Z tohoto důvodu se organizace začínají zaměřovat i na podporu a řízení duševního zdraví zaměstnanců.

 3 Řízení pracovního stresu