LEGISLATIVNÍ ZMĚNY V PROBLEMATICE BOZP

Online odborný seminář LEGISLATIVNÍ ZMĚNY V PROBLEMATICE BOZP

Dne 22. 9. 2022 pořádá Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcíMinisterstvem vnitra ČR odborný online seminář LEGISLATIVNÍ ZMĚNY V PROBLEMATICE BOZP v rámci celoevropské kampaně Zdravé pracoviště 2020–2022 s názvem Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž.

Cílem odborného online semináře je poskytnout účastníkům bližší náhled do problematiky týkající se muskuloskeletálních poruch souvisejících s prací a zvýšení povědomí o rizicích, která představují.

Kromě informací o aktivitách v závěrečném roku kampaně EU-OSHA s názvem Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž, seminář zahrnuje přednášky na tato témata:

  • Přetížení bederní páteře jako nová nemoc z povolání
  • Legislativní změny v problematice BOZP
  • Nová úprava problematiky k VTZ

POZVÁNKA
PROGRAM ONLINE SEMINÁŘE
PŘIHLÁŠKA

Podrobné informace týkající se připojení k tomuto online semináři vám budou v dostatečném časovém předstihu doručeny na e-mail, který uvedete při registraci. K účasti na online semináři postačí připojení k internetu a internetový prohlížeč.

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY V PROBLEMATICE BOZP